ฮีมา เปิดตัว ฮีแมกซ์ (HiMax) และ เทอร์โบแมชชีนเนอรี่ (Turbomachinery)ในไทย โซลูชันด้านความปลอดภัยที่ช่วยปกป้องอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ข่าวเทคโนโลยี Tuesday July 23, 2019 13:17 —ThaiPR.net

ฮีมา เปิดตัว ฮีแมกซ์ (HiMax) และ เทอร์โบแมชชีนเนอรี่ (Turbomachinery)ในไทย โซลูชันด้านความปลอดภัยที่ช่วยปกป้องอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--มายด์ พีอาร์

บริษัท ฮีมา (HIMA) ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันความปลอดภัยอัตโนมัติ ขอแนะนำโซูลชันระบบควบคุมความปลอดภัย ฮีแมกซ์ (HiMax) และโซลูชัน เทอร์โบแมชชีนเนอรี่ (Turbomachinery) เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายระบบท่อส่งก๊าซที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยซึ่งกำลังมีความต้องการพลังงานทั่วประเทศ และได้นำมาจัดแสดงไว้แล้วภายในงาน ISA Thailand Section Event 2019 ระหว่างวันที่ 23 ถึง 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา เมืองพัทยา ประเทศไทย
บริษัท ฮีมา มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดหาโซลูชันด้านความมั่นคงและความปลอดภัยอัจฉริยะให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย (รวมถึงน้ำมันและก๊าซ) โดยโซลูชันฮีแมกซ์ (HiMax) และเทอร์โบแมชชีนเนอรี่ (Turbomachinery) ของบริษัทสามารถช่วยป้องกันความล้มเหลวของระบบจากภัยพิบัติอันเนื่องมาจากการเกิดแรงดันสูงเกินของระบบท่อส่งก๊าซ ซึ่งถือเป็นการช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สินให้กับประเทศที่กำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นประเทศไทย
ทั้งนี้ ปัญหาจากการหยุดทำงานโดยกะทันหันของระบบอาจทำให้บริษัทต่างๆ ต้องสูญเสียเงินนับล้านในแต่ละปี และผลศึกษาจากการวิจัยตลาดของบริษัท คิมเบอร์ไลต์ (Kimberlite) พบว่าการที่ระบบหยุดทำงานโดยไม่มีการวางแผนไว้เพียง 3.65 วันต่อปีก็อาจทำให้องค์กรต้องสูญเสียเงินมากถึง 5.037 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งมักประสบปัญหาระบบหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนเป็นเวลา 27 วันต่อปี ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินมากถึง 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในบางกรณี ตัวเลขดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 88 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เลยทีเดียว
"ในยุคของอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ที่ทุกสิ่งเชื่อมต่อระหว่างกันนั้น ยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมและท่อส่งก๊าซมีความซับซ้อนมากเท่าใด ความต้องการด้านความปลอดภัยในการทำงานก็จะยิ่งทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ระบบความปลอดภัยจึงต้องมีความฉลาดเทียบเท่ากับกระบวนการผลิตในอนาคต" นายโล ก็อก หมิง ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ฮีมา กล่าวและว่า "การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digitization) ทำให้ผู้ประกอบการท่อส่งก๊าซและโรงงานเกิดความต้องการใหม่ๆ ขึ้นมา โดยพวกเขาไม่เพียงต้องการโซลูชันที่ช่วยปกป้องโรงงานและพนักงานในกรณีเกิดภัยพิบัติไว้ได้เท่านั้น แต่ยังต้องสามารถตอบโต้ต่อการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยส่งเสริมให้โรงงานสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว ปัจจุบันเราประสบความสำเร็จอย่างมากในการปรับใช้โซลูชันด้านความปลอดภัยอัจฉริยะของฮีมาในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เคมี พลังงาน และระบบราง
โมดูล ฮีแมกซ์ (HiMax) และ เทอร์โบแมชชีนเนอรี่ (Turbomachinery) รุ่นล่าสุดของบริษัท ฮีมา ได้นำมาจัดแสดงไว้แล้วภายในงาน ISA Thailand Section Event 2019 ระหว่างวันที่ 23 ถึง 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา เมืองพัทยา ประเทศไทย โดยการจัดแสดงครั้งนี้ของบริษัท ฮีมาจะมาในรูปของแบบจำลองเต็มรูปแบบของโมดูล ฮีแมกซ์ และ เทอร์โบแมชชีนเนอรี่ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถโต้ตอบผ่านจอแสดงผลภายใต้สถานการณ์จำลองที่น่าสนใจซึ่งเป็นการสะท้อนภาพจำลองของระบบท่อส่งก๊าซและการทำงานภายในโรงงานของโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งนี้ นายโล ก็อก หมิง ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ฮีมา ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานถึง 18 ปี จะเป็นวิทยากรที่พร้อมนำเสนอข้อมูลต่างๆ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เครื่องจักรกังหัน (Turbomachinery) และความปลอดภัย
ปัจจุบันความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรกังหัน หรือ เทอร์โบแมชชีนเนอรี่ (Turbomachinery) (ประกอบด้วยกังหันและคอมเพรสเซอร์) กำลังกลายเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลให้เกิดหายนะที่เป็นภัยร้ายแรงต่อชีวิตมนุษย์และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงจากการสูญเสียและการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นตามมาได้
เครื่องจักรกังหัน (Turbomachinery: TMC) เช่น กังหัน มักจะพบได้ในโรงงานน้ำมันและก๊าซเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย โดยปกติแล้ว ระบบดังกล่าวจะถูกควบคุมโดยส่วนประกอบที่มีความแตกต่างกันเป็นจำนวนมากซึ่งได้มาจากบรรดาผู้ผลิตต่างๆ และถูกนำมารวมเข้าไว้ด้วยกันภายในโครงสร้างที่ซับซ้อน ดังนั้น เครื่องจักรกังหันจึงมักมีค่าใช้จ่ายสูงทางด้านวิศวกรรม ต้องใช้พื้นที่เป็นจำนวนมาก มีระบบการเดินสายภายในที่ซับซ้อน ใช้มาตรฐานการสื่อสารที่แตกต่างกันและบางครั้งก็ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายได้ง่ายมาก ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กโทรเทคนิค (International Electrotechnical Commission - IEC) จึงได้เปิดตัวมาตรฐานความปลอดภัยที่มีความเข้มงวด ซึ่งขณะนี้มีพร้อมอยู่แล้วในระบบหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมด้านความปลอดภัยและการควบคุมที่สำคัญๆ เช่น HIMA FlexSILon TMC with HiMax
HIMA FlexSILon TMC with HiMax เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยให้การดำเนินงานของเครื่องจักรกังหันมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพคุ้มค่า ระบบนี้รวมส่วนประกอบแต่ละส่วนทั้งหมดและระบบป้องกันความเร็วเกินกำหนดเข้าไว้ด้วยกันในระบบเดียวที่มีทั้งความปลอดภัยและความยืดหยุ่นสูง นอกจากนี้ยังสามารถจำลองและตรวจสอบเครื่องจักรกังหันได้ทุกจุด ตลอดจนจัดการฟังก์ชันต่างๆ เช่น การทำงานและการควบคุมกังหัน การป้องกันกังหัน (เช่น การป้องกันความเร็วเกินกำหนดและการลดระดับความเร็ว) การทำงานและการควบคุมคอมเพรสเซอร์ การป้องกันคอมเพรสเซอร์ การปิดทำงานฉุกเฉิน (ESD) และอินเทอร์เฟสระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่อง (Human-Machine Interface: HMI) ขณะที่โซลูชัน HiMax จะนำเสนอระบบควบคุมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูง ทั้งยังสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั้งหมด ป้องกันความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น ให้ความพร้อมใช้งานสูงสุดสำหรับโรงงาน ลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน และช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น โซลูชัน HIMA FlexiSILon และ HiMax จึงช่วยให้โรงงานที่ติดตั้งระบบเครื่องจักรกังหันมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและให้ผลตอบแทนทางการเงินที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานน้ำมันและก๊าซ รวมถึงระบบท่อส่งก๊าซ
สำหรับโซลูชัน FlexSILon TMC จะทำหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล และควบคุมเครื่องจักรกังหันจากส่วนกลาง ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีเมื่อเทียบกับการใช้ระบบแบบแยกส่วน ทั้งยังช่วยลดอัตราความล้มเหลวและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวม และให้ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย
ความปลอดภัยของระบบท่อส่งสำหรับสถานที่ติดตั้งที่สำคัญต่างๆ ในประเทศไทย
บริษัท ฮีมาได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในประเทศไทยเนื่องจากมีเครือข่ายของทีมสนับสนุนช่วยเหลือทั่วโลก ซึ่งประกอบไปด้วยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับการรับรอง TÜV
นอกจากนี้ โซลูชันด้านความปลอดภัยอัจฉริยะของบริษัท ฮีมา ก็เป็นไปตามข้อกำหนด SIL 3 และ SIL 4 ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะพร้อมตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดให้กับอุตสาหกรรมได้ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และด้วยสถานะที่แข็งแกร่งในประเทศไทย ทำให้บริษัท ฮีมามีความพร้อมที่จะปรับแต่งโซลูชันด้านความปลอดภัยสำหรับระบบท่อส่งอัตโนมัติให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะการป้องกันและการบรรเทาปัญหาด้านความปลอดภัยที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน HiMax และ Turbomachinery ของบริษัท ฮีมา สามารถดูได้ที่เว็บไซต์:
https://www.hima.com/en/products-services/himax
https://www.hima.com/en/industries-solutions/turbomachinery-tmc

เกี่ยวกับบริษัท ฮีมา (HIMA)
บริษัท ฮีมา กรุ๊ป เป็นผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาโซลูชันความปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ ด้วยจำนวนลูกค้าที่เลือกติดตั้งระบบความปลอดภัยของบริษัท ฮีมา ซึ่งได้รับการรับรองจาก TÜV มากกว่า 35,000 รายทั่วโลก ทำให้บริษัทมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมแห่งนี้ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทพร้อมเดินหน้าพัฒนาโซลูชันที่สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัย การป้องกันความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และทำให้โรงงานทำกำไรได้อย่างสูงสุดในยุคดิจิทัล กว่า 45 ปีที่ผ่านมา บริษัท ฮีมา ถือเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ของบรรดาบริษัทน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ และบริษัทผลิตพลังงานรายใหญ่สุดของโลก ซึ่งทั้งหมดนี้ต่างพึ่งพาโซลูชัน บริการ และการให้คำปรึกษาของบริษัท ฮีมา เพื่อให้การดำเนินงานในโรงงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งยังช่วยปกป้องทรัพย์สิน ผู้คน และสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งกว่าเดิม บริการของบริษัท ฮีมา ครอบคลุมถึงโซลูชันความปลอดภัยอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและช่วงเวลาการทำงานที่ต่อเนื่องโดยที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสารสนเทศสำคัญที่ธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ บริษัท ฮีมา ยังได้จัดหาโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการควบคุมและการตรวจสอบเครื่องจักรกังหัน (TMC) เตาเผาและหม้อไอน้ำ (BMC) และระบบท่อส่ง (PMC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในอุตสาหกรรมรางทั่วโลกนั้น ระบบควบคุมความปลอดภัย SIL4 COTS ที่ได้รับการรับรองจาก CENELEC ของบริษัท ฮีมา ถือเป็นผู้นำในด้านการเพิ่มความปลอดภัย ความมั่นคง และการทำกำไรให้กับองค์กรได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ บริษัท ฮีมา ก่อตั้งขึ้นในปี 1908 ในรูปของธุรกิจครอบครัวที่มีสาขามากกว่า 50 แห่งทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบรูเอห์ ประเทศเยอรมนี มีพนักงานราว 800 คน และในปี 2017 บริษัท ฮีมา มีรายได้ประมาณ 123 ล้านยูโร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์: https://www.hima.com


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ