ม.ศรีปทุม จัดถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ข่าวทั่วไป 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 17:05 น. —ThaiPR.net

ม.ศรีปทุม จัดถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ถ่ายทอดความรู้ "นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์" ในงาน "EXHIBITION IN TEACHING&LEARNING" มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในงาน"EXHIBITION IN TEACHING & LEARNING" และกล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง "นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์" (Innovative Teaching Creative Learning) ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รับฟัง "เพราะการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล อาจารย์ต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองจากการเป็นครูผู้สอนมาเป็นโค้ช เพื่อเป็นผู้ให้แนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาได้เห็นคุณค่าและศักยภาพในตัวเอง แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลเพียงใด แต่สิ่งที่หาไม่ได้จาก Ai คือความคิดสร้างสรรค์" และอุดมศึกษา จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา จัดโดย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ