ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม มอบวุฒิบัตร หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่3 ประจำปี2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 10:57:51 น.
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับคณะผู้บริหาร กรมสรรพากรและหน่วยงานภายในกระทรวงการคลัง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร"นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่3 ประจำปี2562 โดยมี อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ และด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 จำนวน 70 คน จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมสรรพากร ,สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง , สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ,สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ,สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ,กรมธนารักษ์ ,กรมบัญชีกลาง ,กรมศุลกากร ,กรมสรรพสามิต ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม อโนมาแกรด์ กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง