ภาพข่าว: สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรม พร้อมสอบ หลักสูตร MTCSE ให้นักศึกษา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 17:24:08 น.
กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็น MikroTik Certified Trainer ได้เป็นวิทยากรในโครงการ อบรมพร้อมสอบ หลักสูตร MTCSE หรือ MikroTik Certified Security Engineer สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 คน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม และมีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ จะได้เป็น MikroTik Certified Consultant.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง