จุฬาฯ จะประกาศ 15 องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในไทย และแบรนด์องค์กรสูงสุดในอาเซียนประจำปี 2562 พร้อมมอบรางวัล Hall of Fame 2019 วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday August 14, 2019 17:45 —ThaiPR.net

จุฬาฯ จะประกาศ 15 องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในไทย และแบรนด์องค์กรสูงสุดในอาเซียนประจำปี 2562 พร้อมมอบรางวัล Hall of Fame 2019 วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์

หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด หรือ Master in Branding and Marketing (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้สร้างเครื่องมือชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะจัดงานประกาศผลวิจัยและมอบรางวัล "ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2019"ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมมอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในประเทศอาเซียน และการประกาศรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brands Hall of Fame 2019 โดยมี ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธานมอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.15 น. ณ ชั้น 3 ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation เป็นการนำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณ โดยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร ซึ่งเป็นสูตรที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน และช่วยขจัดปัญหาความลำเอียงในการประเมินได้ รวมถึงสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดี
การประกาศผลและมอบรางวัล Thailand's Top Corporate Brands ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดสำหรับประเทศไทย ปีนี้นับเป็นปีที่ 8 โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก 15 หมวดธุรกิจเข้ารับรางวัล ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, วัสดุก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย์, การแพทย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
การมอบรางวัล ASEAN's Top Corporate Brands แก่สุดยอดแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในแต่ละประเทศใน 6 ประเทศอาเซียน ที่มีองค์กรตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม นอกจากนั้นภายในงานยังได้ประกาศรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brands Hall of Fame 2019 ให้แก่องค์กรไทยที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปี อีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ