โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประเทศไทย ลุยขยายสำนักงานแห่งใหม่ที่อีสเทิร์นซีบอร์ด ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรชั้นนำมุ่งมั่นเป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างบริษัทที่กำลังมองหาบุคลากรที่มีทักษะและบุคลากรที่กำลังมองหาโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพที่ไม่หยุดนิ่ง

ข่าวทั่วไป Monday August 19, 2019 16:48 —ThaiPR.net

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประเทศไทย ลุยขยายสำนักงานแห่งใหม่ที่อีสเทิร์นซีบอร์ด ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรชั้นนำมุ่งมั่นเป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างบริษัทที่กำลังมองหาบุคลากรที่มีทักษะและบุคลากรที่กำลังมองหาโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพที่ไม่หยุดนิ่ง กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--PR Outreach โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรระดับมืออาชีพ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงลอนดอนและ สำนักงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงบุคลากรและโอกาสในการจ้างงานในระดับภูมิภาคด้วยการเปิดสำนักงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม อีสlเทิร์น ซีบอร์ด Eastern Seaboard (ESB) ซึ่งได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาค กลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประเทศไทย ผลักดันโอกาสการเติบโตของพนักงานระดับสูงภายในโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา 20 ปีภายใต้กลยุทธ์ไทยแลนด์ 4.0 สำนักงานแห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญที่จะเชี่อมโยงภาคธุรกิจที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้วยการมอบโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพที่เปิดกว้าง โดยมุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในหลากหลายอุตสาหกรรมครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการ ซัพพลายเชน การจัดซื้อ วิศวกรรม บัญชีและการเงิน การขายและการตลาด และฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางนัฐติยา ซอล ผู้อำนวยการบริษัทโรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจำสำนักงานกรุงเทพและสำนักงานโครงการอีสเทิร์น ซีบอร์ด ได้เน้นย้ำความจำเป็นในการขยายความเชี่ยวชาญไปสู่ภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นนี้ "โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดของประเทศไทยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการบริการและการผลิตด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงธุรกิจด้านดิจิตัลระดับโลกที่เชื่อมโยงเข้ากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งนี้ นับเป็นความท้าทายของบริษัทในการสรรหาบุคลากรที่เก่ง มีความสามารถหลากหลายและยังมีทักษะเฉพาะตัว ในสำนักงานแห่งใหม่ของโรเบิร์ต วอลเทอร์สที่อีสเทิร์นซีบอร์ด จะมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์โดยตรงคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและพร้อมตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละราย" ทีมที่ปรึกษาที่มากด้วยประสบการณ์ที่ประจำ ณ สำนักงานแห่งใหม่ที่อีสเทิร์นซีบอร์ดประกอบไปด้วย นายกฤษดา สุเทพกุล ที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน นายจิระวิศว์ แตงก่อ ดูแลด้านวิศวกรรม นายดนัย มงคลลักษณ์ ดูแลด้าน ซัพพลายเชน โลจิสติกส์และจัดซื้อ และ นางสาวรัฏฐาพร อ่องชิงชัย ดูแลด้านทรัพยากรบุคคล โรเบิร์ต วอลเทอร์ส มีชื่อเสียงด้านการสรรหาบุคลากรและลูกค้าที่มีศักยภาพสูง ด้วยประสบการณ์และความรู้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดถือว่ามีความท้าทายและมีความเฉพาะตัวที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อช่วยเหลือในด้านการสรรหาและการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงานแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมต่อกับสามจังหวัดสำคัญในโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง นางนัฐติยา ซอล ยังกล่าวถึงประโยชน์ด้านอื่นๆที่สำนักงานแห่งใหม่ของโรเบิร์ต วอลเทอร์สจะนำมาสู่ภูมิภาคแห่งนี้ ว่า "ด้วยข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมจากที่ปรึกษาของโรเบิร์ต วอลเทอร์ส สำนักงานแห่งใหม่นี้จะไม่ใช้รูปแบบการสรรหาแบบเหมารวมแต่จะเน้นการสรรหาตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกค้าทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทไทยที่ดำเนินการอยู่ในภูมิภาคนี้ รวมไปถึงการให้ลูกค้าได้คัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพด้วยการผลักดันผู้สมัครเหล่านี้เข้ามาทำงานในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น เพื่อจัดการกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ เช่น ในด้านการดำเนินโครงการในสายการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์" สำนักงานแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมชั้นนำที่ดำเนินการในภูมิภาค อาทิเช่น ยานยนต์ เคมีบรรจุภัณฑ์ อุปโภคบริโภค และการแปรรูปอาหาร รวมไปถึง 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่ในนโยบายรัฐบาล ได้แก่ โลจิสติกส์ อิเลคทรอนิกส์ หุ่นยนต์ดิจิทัล การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ การบิน เชื้อเพลิงชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมโยงสนามบินหลักสามแห่งของประเทศไทยรวมถึงการขยายท่าเรือแหลมฉบังและสถานที่ซ่อมบำรุงด้านการบินภายในโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ การแข่งขันด้านบุคลากรในพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ดถือว่ามีความรุนแรงไม่แพ้ในพื้นที่กรุงเทพ ซึ่งตำแหน่งระดับกลางจะมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ประมาณ 80,000 – 150,000 บาท และระดับสูงเริ่มต้นที่ 150,000 บาทไปจนถึง 500,000 บาท นางนัฐติยา ชี้ให้เห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่ในโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดต้องการจ้างคนไทยที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยมและมีทักษะความเป็นผู้นำร่วมกับความสามารถในการทำงานข้ามสายงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทข้ามชาติ การดึงดูดบุคลากรให้ย้ายมาร่วมงานที่พื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญกับโปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนาโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ และยังต้องให้ความสำคัญกับแพคเกจการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานเพื่อดึงดูดกลุ่มคนเหล่านี้ นางนัฐติยากล่าวเพิ่มเติม ในด้านความต้องการของจ้างงาน สำนักงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย (EECO) คาดการณ์ความต้องการจ้างงานระหว่างปีพ. ศ. 2562-2566 สูงถึง 475,000 คน ในจำนวนนั้นแบ่งเป็นระดับอาชีวศึกษา 250,000 ตำแหน่งรองลงมาคือระดับปริญญาตรี 210,000 ตำแหน่งและระดับปริญญาโท 10,000 ตำแหน่ง ภาคส่วนที่มีความต้องการเร่งด่วนในแรงงานที่มีทักษะสูง ได้แก่ ดิจิทัลการบิน โลจิสติกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ นางนัฐติยา ได้กล่าวย้ำถึง บทบาทของโรเบิร์ต วอลเทอร์สประเทศไทยในภูมิภาคนี้จะเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนศักยภาพทางธุรกิจ "ด้วยแนวโน้มการเติบโตของโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด เราเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ที่เราได้วางไว้ในบริษัทต่างๆจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในภูมิภาคและประเทศไทยโดยรวม ซึ่งเราไม่ได้เป็นแค่ที่ปรึกษาด้านการสรรหาแต่เรามุ่งหวังที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตในภูมิภาคอีสเทิร์นซีบอร์ด เป้าหมายของเราคือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้านการสรรหากับลูกค้าของเราในภูมิภาคนี้" เกี่ยวกับ โรเบิร์ต วอลเทอร์ส โรเบิร์ต วอลเทอร์ส เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดหางานระดับมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความเชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างและพนักงานชั่วคราวในทุกระดับตำแหน่ง สำนักงานสาขาประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการคัดสรรบุคลากรในสายงานด้านต่างๆ อาทิเช่น สายงานบัญชีและการเงิน สายงานธนาคารและสถาบันการเงิน สายงานบริหารและที่ปรึกษา สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานการขายและการตลาด สายงานด้านซัพพลายเชนและจัดซื้อรวมไปถึงธุรกิจทางด้านสุขภาพ โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ก่อตั้งในปี 1985 ปัจจุบันมีสำนักงานใน 31 ประเทศทั่วโลกและทั่วภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่ www.robertwalters.co.th/

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ