นกแอร์ สายการบินคู่ใจของคนไทย ขอมอบรอยยิ้มให้กว้างขึ้นด้วยการอัพเกรดที่นั่งเป็ นนกพรีเมี่ยมซีท โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้โดยสารสูงวัย ผู้โดยสารตัง้ครรภ์และพระภิกษุพร้อมใส่ใจ ดูแล ตัง้แต่วันนี้– 31 ธันวาคม 2562

ข่าวท่องเที่ยว Tuesday August 20, 2019 09:01 —ThaiPR.net

นกแอร์ สายการบินคู่ใจของคนไทย ขอมอบรอยยิ้มให้กว้างขึ้นด้วยการอัพเกรดที่นั่งเป็ นนกพรีเมี่ยมซีท โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้โดยสารสูงวัย ผู้โดยสารตัง้ครรภ์และพระภิกษุพร้อมใส่ใจ ดูแล ตัง้แต่วันนี้– 31 ธันวาคม 2562

กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--นกแอร์

นกแอร์ สายการบินคู่ใจคนไทย ขอดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสารที่บินไปกับนกแอร์ให้มากยิ่งขึ้นด้วยสิทธิพิเศษ อัพเกรดที่นั่งเป็นนกพรีเมี่ยมซีทโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free upgrade nok premium seat) มูลค่า 300 บาท ให้ได้นั่งเดินทางอย่างสะดวกสบาย สำหรับผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- ผู้โดยสาร อายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ผู้โดยสารตั้งครรภ์ ที่มีใบรับรองแพทย์รับรองว่าตั้งครรภ์และสามารถเดินทางได้
- พระภิกษุสงฆ์
ผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถรับสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินนกแอร์ ภายในเวลาเช็คอินเท่านั้น (ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน) สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nokair.com หรือโทร 1318


แท็ก นกแอร์  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ