ภาพข่าว: เตรียมพร้อมรัฐบาลดิจิทัล

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 17:28:47 น.
กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565 ) โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. เป็นประธานเปิดงาน ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อระดมความคิดจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมกับการปรับเปลี่ยนการทำงานทุกระดับไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ ห้องประชุมแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง