EXIM BANK เปิดบริการใหม่ “สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 22, 2019 10:18 —ThaiPR.net

EXIM BANK เปิดบริการใหม่ “สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

EXIM BANK ร่วมกับ สปส. เสริมสภาพคล่องสถานประกอบการที่อยู่ในซัพพลายเชนของการส่งออกไทย โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม โดยสนับสนุน "สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน" เสริมสภาพคล่องให้ผู้มีศักยภาพที่จะรักษาการจ้างงาน รวมทั้งเพิ่มค่าจ้างแรงงานได้มากขึ้น นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการผลิตและยกระดับสินค้าไทยตามมาตรฐานสากล โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการจ้างงานในสถานประกอบการที่อยู่ในซัพพลายเชนของการส่งออกไทย โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม จึงดำเนิน "โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน" ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) โดยออกบริการใหม่ "สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน" เพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพที่จะรักษาการจ้างงาน รวมทั้งเพิ่มค่าจ้างแรงงานได้มากขึ้น ช่วยเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ สามารถผลิตหรือส่งออกสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้กู้จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปส. ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ระยะกลางและระยะยาวสูงสุด 15 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. "สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 1 (EXIM Loan for Employment Credit Serie 1)" เงินกู้ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ปีที่ 1-3 อยู่ที่ 3% ต่อปี 2. "สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 2 (EXIM Loan for Employment Credit Serie 2)" เงินกู้ระยะเวลา 7 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 อยู่ที่ 3% ต่อปี ปีที่ 4-7 อยู่ที่ 5% ต่อปี ระยะเวลาอนุมัติบริการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป้าหมายอนุมัติวงเงินรวม 2,500 ล้านบาท
"EXIM BANK เดินหน้าขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า อันจะนำไปสู่มาตรฐานสินค้าไทยที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายของ EXIM BANK ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการลงทุนระหว่างประเทศของไทยอย่างยั่งยืน" นายพิศิษฐ์กล่าว


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ