เพราะ “พลัง” จากเด็กทุกคน เปลี่ยนโลกได้

ข่าวทั่วไป Thursday August 22, 2019 14:22 —ThaiPR.net

เพราะ “พลัง” จากเด็กทุกคน เปลี่ยนโลกได้

กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--เฟลชแมน ฮิลลาร์ด

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS จัดกิจกรรมเวิร์กชอป "ยอดมนุษย์ในตัวเรา" ครั้งที่ 2 เสริมศักยภาพและทักษะความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็ก
ด้วยความก้าวหน้าและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา ทำให้เด็กและเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเสริมทักษะและความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ได้จากสถาบันการศึกษานอกเวลาเรียน หรือแหล่งความรู้เสริม เพิ่มเติมอื่นๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต่างทุ่มเทจัดสรรให้แก่เด็กๆ แต่ยังมีเด็กบางกลุ่มในสังคมที่ขาดโอกาส ไม่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมเพื่อเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุนี้ BDMS จึงได้ร่วมมือกับศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ ทีมผู้ชำนาญการด้านการสื่อสาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จัดเวิร์กชอป "ยอดมนุษย์ในตัวเรา" ให้แก่เด็กๆ จากชุมชนแออัด ทั้ง 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองเตย ชุมชนอ่อนนุช 88 ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ และชุมชนสามัคคีพัฒนา ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี "หมอเบิร์ด" แพทย์หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ อาจารย์ ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช ผู้ชำนาญการด้านการสื่อสาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงศักยภาพในตัวของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการ มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ และมีความเชื่อมั่นว่าตนเอง จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชม และสังคมได้ในอนาคต
รศ. อัจจิมา เศรษฐบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SVP - CSD) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "BDMS ให้ความสำคัญกับการสร้างและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยง เช่น เด็กในชุมชนแออัด ที่มักจะประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆของสังคม ไปจนถึงโอกาสในการมีชีวิตที่มีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้เราจึงอยากมอบโอกาสให้เด็กเหล่านี้ ได้เรียนรู้วิธีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างความมั่นใจ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ โดยแพทย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กของโรงพยาบาลในเครือข่าย เราเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใด ควรได้รับโอกาสในการมีชีวิตวัยเด็กที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน"
หมอเบิร์ด-แพทย์หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า "ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ เชื่อว่า เด็กทุกคนล้วนมีศักยภาพและควรได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการความทุกข์ทางใจ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข วันนี้จึงได้จัดกิจกรรมสอนทำเบเกอร์รี่ มีการแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันทำ เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ จะเห็นได้ชัดว่า เด็กๆ ตื่นเต้นที่ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ สนุกที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ กิจกรรมนี้ ถือเป็นกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้างทักษะการสื่อสาร ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนและภาระงานที่บ้าน เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย เป็นการท้าทายความสามารถของตัวเอง มากไปกว่านั้น ยังสร้างความมั่นใจ ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก และเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองนั้น มีความสามารถทำสิ่งใหม่ๆ ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม"
อาจารย์ ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช ผู้ชำนาญการด้านการสื่อสาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) อีกหนึ่งบุคคลสำคัญ กล่าวว่า "การดำเนินกิจกรรมด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ปั้นหอคอยดินน้ำมัน เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการใช้จินตนาการ ซึ่งทำให้เด็กๆ เกิดกระบวนการเรียนรู้และคิดอย่างเป็นระบบ กล้าคิด กล้าพูด กล้าเสนอความเห็นและกล้าบรรยายความรู้สึก ผ่านการพูดคุย ปรึกษา เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจต่อยอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์"
"วันนี้หนูรู้สึกสนุกมากๆเลยค่ะ ที่ได้มาทำเบเกอร์รี่กับหมอเบิร์ด หนูไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน วันนี้หนูได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายอย่าง และได้ออกมาเจอเพื่อนด้วย หนูมีความสุขและสนุกมากเลยค่ะ" น้องพรรษา หนึ่งในน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมกล่าว
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และทีมผู้ชำนาญการด้านการสื่อสาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติ โดย BDMS ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมแห่งสุขภาพ ที่ดีพร้อมทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ รวมถึงการต่อยอดกิจกรรมเวิร์กชอปในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กๆ จากชุมชนแออัด มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ต่างๆต่อไป
สำหรับผู้สนใจรายละเอียดสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ที่ http://www.bdms.co.th/th/our-community


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ