ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมงาน “รวมใจ กองทุนแม่ของแผ่นดิน” พร้อมร่วมบริจาคเงินทำบุญสมทบเข้าสู่กองทุนแผ่นดิน”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 16:46:27 น.
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี นำโดยอาจารย์ณิชาภา เทียมคลี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยว่าที่พันตรีฤทธิฤกษ์ ราชภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานรองอธิการบดี เดินทางร่วมงานกิจกรรม "รวมใจ กองทุนแม่ของแผ่นดิน" และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญสมทบเข้าสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาเกลือ โดยนายสมิต ธารา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาเกลือ เป็นผู้รับมอบ โดยวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมของความสามัคคี ความเสียสละ ความร่วมแรงร่วมใจ นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานในพิธี วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง