ภาพข่าวก.เกษตรฯ รมช.มนัญญา เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปยาง

ข่าวทั่วไป 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 10:16 น. —ThaiPR.net

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัดสตูลจำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล และพบปะสมาชิกสหกรณ์และผู้นำท้องถิ่น พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน โดยสหกรณ์ดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ดำเนินธุรกิจรวบรวมยางแผ่นรมควันเพื่อจำหน่าย มีการแปรรูปอัดก้อนยางพารา และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามความต้องการของตลาด อาทิ พื้นสนามฟุตซอล ไม้กวาดยางพารา เก้าอี้ยางพารา รองเท้าฟองน้ำยางพารา เป็นต้น

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ รมช.มนัญญา เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปยาง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ