ม.ศรีปทุม ต้อนรับ วชช.สงขลา เข้าศึกษาระบบ e-Learning SPU

ข่าวทั่วไป 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:36 น. —ThaiPR.net

ม.ศรีปทุม ต้อนรับ วชช.สงขลา เข้าศึกษาระบบ e-Learning SPU

ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วชช.สงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล แบบ e-Learning และการผลิตสื่อการสอน

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ รศ.อัศวิน พรหมโสภา รองผู้อำนวยการ และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล (e-Learning) และการผลิตสื่อการสอนตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและแนวทางวิธีการแก้ไขในการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล

ม.ศรีปทุม ต้อนรับ วชช.สงขลา เข้าศึกษาระบบ e-Learning SPU

เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นทางด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมี ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์และทีมงาน OOE SPU ร่วมถ่ายทอดความรู้พร้อมการบรรยายสรุปในเรื่องความสำคัญในการบริหารจัดการการศึกษาด้านระบบ e-learning พร้อมรูปแบบการดำเนินการ e-learning ในปัจจุบันและปัญหาต่างๆ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขในการดำเนินงาน อีกทั้งให้ข้อมูลในการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของราชการเพื่อเป็นการสร้างความรู้และพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลาต่อไป ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ