กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ข่าวทั่วไป Friday August 30, 2019 16:33 —ThaiPR.net

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิด "กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน" เป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และได้รับเกียรติจากนายวารินทร์ ดุษฏีวงศ์กำจร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง กล่าวต้อนรับ มีประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ดร.จันทร์เพ็ญ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญของการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การยกระดับห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง เป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนและประชาชน ส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย เสริมความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดเป็นนวัตกรรม เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ และนำความรู้วิทยาศาสตร์เป็นฐานในการคิดและตัดสินใจ
ในการนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังจัดให้มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ การอบรมการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียและ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ซักผ้าจากน้ำหมักชีวภาพ โดยความร่วมมือจาก ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างรายได้สร้างอาชีพ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ฯลฯ กระตุ้นให้มีการนำความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป///


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ