เกษตรฯ ชวนผู้สนใจ “แข่งขันส้มตำลีลา” ชิงเงินรางวัลกว่า 2 หมื่นบาท

ข่าวทั่วไป 4 กันยายน พ.ศ. 2562 15:49 น. —ThaiPR.net

เกษตรฯ ชวนผู้สนใจ “แข่งขันส้มตำลีลา” ชิงเงินรางวัลกว่า 2 หมื่นบาท

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า งานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2562 ณ อาคาร Impact Challenger Hall ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง" เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตร และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลผลิตและสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับเกษตรกร อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ตลอดจนขยายผลให้ประชาชนในสังคมเมืองได้เห็นถึงพลังของพี่น้องเกษตรกร เข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมและสินค้าเกษตรหลากหลายชนิด อาทิ สินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานทั้งสดและแปรรูป มาให้เลือกอุดหนุนในราคาเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค จุดบริการให้ความรู้ด้านการเกษตร กิจกรรมฝึกอาชีพฟรี รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันมากมาย สำหรับการแข่งขันส้มตำลีลา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง ๗ กันยายน 2562 ก่อนเวลา 16.3๐ น. หรือจนกว่าจะได้ผู้เข้าแข่งขันครบ ๑๐ ทีม เพื่อมาร่วมแข่งขันในงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒0 กันยายน ๒562 ณ บริเวณอาคาร Impact Challenger Hall ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 5,000 บาท และผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร และผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลอีกด้วย (หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

ในส่วนคุณสมบัติผู้สมัครแข่งขันส้มตำลีลา ไม่จำกัดเพศและอายุ จำนวน 2 คนต่อทีม และมีกองเชียร์ได้ไม่เกิน 5 คนต่อทีม ทำการเชียร์ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยรับสมัครจำนวน 10 ทีม ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.doae.go.th หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แล้วส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ทาง E-mail : farmdev62@hotmail.com หรือโทรสารหมายเลข 0 2579 3826 ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 10 ทีม ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ทาง www.doae.go.th

สำหรับเงื่อนไขและกติกาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกต้องเตรียม มะละกอดิบ วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องปรุงทุกอย่างที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง พร้อมสูตรทำส้มตำที่ผู้แข่งขันคิดค้นขึ้นเอง โดยพิมพ์ด้วยหมึกสี ขนาด A4 เคลือบกันน้ำ และสามารถตั้งได้ มาแสดงในวันแข่งขันและส่งสูตรทำส้มตำให้ผู้จัดงานหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน โดยต้องมาลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน ภายในเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ผู้จัดจะเตรียมโต๊ะพื้นขาว ขนาดกว้าง 0.75 เมตร x ยาว 1.80 เมตร x สูง 0.75 เมตร พร้อมผ้าปูโต๊ะ เก้าอี้ 2 ตัว ถังขยะพร้อมถุงดำ จุดบริการน้ำสะอาดสำหรับนำไปประกอบอาหาร สถานที่สำหรับล้างอุปกรณ์ วัตถุดิบ และมีน้ำสะอาดสำหรับล้าง ให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องส่งส้มตำ 1 จาน ต่อคณะกรรมการเพื่อชิมและตัดสิน และอีก 1 จาน (สำหรับ 1 คนรับประทาน) ตกแต่งสวยงามสำหรับจัดแสดง

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ พิจารณาจาก รสชาติและเนื้อสัมผัสของอาหาร ลีลาท่าทางประกอบ ความคิดสร้างสรรค์ การแต่งกายของผู้เข้าแข่งขันและกองเชียร์ สุขอนามัย และเวลาในการทำส้มตำ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสินไม่ครบทุกรางวัล และคำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตามวันเวลาที่กำหนด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ