คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดอบรมหลักสูตร สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล”

ข่าวทั่วไป 4 กันยายน พ.ศ. 2562 17:04 น. —ThaiPR.net

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดอบรมหลักสูตร สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล”

SPU Education mall ขานรับนโยบายภาครัฐ จัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อัพสกิล เพิ่มทักษะ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนึ่งในสถาบันที่ถือว่าเป็น SPU Education mall มีหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้นที่ดีที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยมอบให้คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หัวข้อ เรื่อง "ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล" ให้กับผู้บริหาร พนักงานของหน่วยงาน องค์กร และผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆจากการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อเป็นการอัพสกิล เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 โดยมี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 27 ตุลาคม 2562 (วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์) ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non degree program ที่เรียนแล้วสามารถสะสม ใน creidit bank อนาคต และนำไปเทียบโอน หลักสูตรปริญญาต่อได้ 9 หน่วยกิต

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดอบรมหลักสูตร สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล”

สำหรับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรอบรมระยะสั้น "ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล"ในครั้งนี้ ถือเป็น 1 ใน 18 โครงการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการฯ จาก สกอ.มากที่สุดถึง 18 โครงการฯด้วยกัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ