2 วันสุดท้าย เกษตรฯ ชวนผู้สนใจประกวด “จัดสวนผักคนเมือง” ชิงเงินกว่า 2 หมื่นบาท

ข่าวทั่วไป 5 กันยายน พ.ศ. 2562 16:44 น. —ThaiPR.net

2 วันสุดท้าย เกษตรฯ ชวนผู้สนใจประกวด “จัดสวนผักคนเมือง” ชิงเงินกว่า 2 หมื่นบาท

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง" ณ อาคาร Impact Challenger Hall ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2562 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตร และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลผลิตและสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกร อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ตลอดจนขยายผลให้ประชาชนในสังคมเมืองได้เห็นถึงพลังของพี่น้องเกษตรกร เข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมและสินค้าเกษตรหลากหลายชนิด อาทิ สินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานทั้งสดและแปรรูป มาให้เลือกอุดหนุนในราคาเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค จุดบริการให้ความรู้ด้านการเกษตร กิจกรรมฝึกอาชีพฟรี รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันมากมาย สำหรับการประกวดสวนผักคนเมือง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวด ตอน "ปลูกผัก ปลูกเมือง" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง ๗ กันยายน 2562 ก่อนเวลา 16.3๐ น. หรือจนกว่าจะได้ผู้เข้าแข่งขันครบ ๑๐ ทีม เพื่อมาร่วมประกวด ในวันที่ 18 กันยายน ๒562 ณ บริเวณอาคาร Impact Challenger Hall ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร และผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลอีกด้วย

ในส่วนคุณสมบัติผู้สมัครประกวดสวนผักคนเมือง ไม่จำกัดเพศและอายุ โดยต้องมีผู้เข้าประกวดและผู้ช่วยทีมละไม่เกิน 3 คน (รับจำนวน 10 ทีม) รับสมัครจำนวน 10 ทีม ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.doae.go.th หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร 02-940-6106 แล้วส่งใบสมัครพร้อมแนบแบบแปลนสวนผักในกระดาษขนาด A4 ที่มี คำอธิบายแบบแปลน

ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนทาง E-mail : vegdoae@gmail.com หรือ โทรสาร 0 2940 6106 ซึ่งจะประกาศรายชื่อ

ผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 10 ทีม ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ทาง www.doae.go.th

สำหรับเงื่อนไขและกติกาการประกวด ผู้เข้าประกวดต้องจัดเตรียมต้นพืชผัก เครื่องปลูก ดินปลูก อุปกรณ์การรดน้ำ วัสดุปูพื้น และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นมาเอง โดยพืชผักที่นำมาจัดสวนต้องไม่น้อยกว่า 7 ชนิด และสามารถนำอุปกรณ์จัดสวนเข้าบริเวณพื้นที่จัดสวน ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. พร้อมจับสลากหมายเลขพื้นที่จัดสวนบนพื้นที่ ขนาด 1.5 x 2 เมตร (หน้ากว้าง 2 เมตร) ทั้งนี้ แบบแปลนสวนต้องไม่เคยส่งประกวด หรือคัดลอกมาจากที่อื่น ซึ่งผู้เข้าประกวดจะได้รับเงินสนับสนุนวัสดุพื้นฐานในการจัดสวน สวนละ 5,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย ๓%) โดยผลงานที่เข้าประกวดทั้งหมด จะจัดแสดงในงาน "เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2562 ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบดูแลสวนผักให้คงสภาพดีสามารถจัดแสดงได้ตลอดการจัดงาน และสามารถรื้อถอนได้หลังจบงาน หากไม่ดำเนินการคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเงินสนับสนุน

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดสวนผักคนเมือง พิจารณาจาก ความสวยงามและองค์ประกอบของสวน ความเป็นไปได้ในการดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ได้จริง ความคิดสร้างสรรค์ และความสมบูรณ์ของพืชพรรณ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสินไม่ครบทุกรางวัล และคำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดได้ตามวันเวลาที่กำหนด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ