ดุสิตธานี พัทยา ร่วมทำกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน กับ อพท.และโครงการโรงแรมสีเขียว

ข่าวท่องเที่ยว Tuesday September 10, 2019 10:17 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--ดุสิตธานี พัทยา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับวิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส และสถานประกอบการในโครงการโรงแรมสีเขียว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานประกอบการในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 "ท่องเที่ยววิถีชุมชนปากน้ำประแส จ.ระยอง" โดยผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในวิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝั่ง ตำบลปากน้ำประแส พร้อมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ภายในศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ ปลูก..ปัน..ป้อง ป่าชายเลน พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซึ่งคุณเนียว คีน บูน ผู้จัดการทั่วไปและ คุณธิติพัฒฌ์ จิรายุนนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้เข้าร่วมในฐานะตัวแทนจากองค์กรภาคอุตสาหกรรมโรงแรม ในฐานะที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา มีนโยบายเน้นย้ำในการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเข้าร่วมกับองค์กรและชุมชนในท้องถิ่นในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์ที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์รวมถึงพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกำหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนา ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ย ให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจ แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศให้ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. พ.ศ.2546

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ