ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 11 กันยายน 2562 16:57:03 น.
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการประเมินผู้ยื่นคำขอรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ และต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยครั้งนี้มีผู้ยื่นคำขอเป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า จำนวน 8 คน สำหรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถก่อนหมดอายุล่วงหน้า 60 วัน โดยยื่นคำขอต่ออายุได้ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง