ทีโอที เปิด “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” นำเทคโนโลยี-นวัตกรรม ต่อยอด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ข่าวทั่วไป Friday September 13, 2019 16:58 —ThaiPR.net

ทีโอที เปิด “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” นำเทคโนโลยี-นวัตกรรม ต่อยอด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--ทีโอที

ณ ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียง บ้านเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ผู้นำการให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ เปิดชุมชนใหม่ประจำปี 2562 ในโครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท โดยมีนายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม ปลัดจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการฯ และพิธีลงนามความร่วมมือฯ ระหว่าง ทีโอที กับเทศบาลตำบลเนินขามและโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ โดยมี นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง บมจ.ทีโอที ร่วมเป็นสักขีพยานฯ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน ร่วมในพิธี
นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม ปลัดจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จังหวัดชัยนาทเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ที่ยังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี) การร่วมมือระหว่าง ทีโอที กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเนินขาม จะส่งผลให้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของดี จ.ชัยนาท ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ ผ่านความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ปัจจุบันนี้ วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตอย่างเห็นได้ชัด กิจกรรม TOT YOUNG CLUB ของ ทีโอที เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก IT และ Social Media ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการใช้ไอซีทีสร้างเศรษฐกิจที่ดี ต่อไปในอนาคต
นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นโครงการด้าน CSR ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านความสามารถหลักในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ ทีโอที ซึ่งที่ผ่านมา ทีโอที ได้มีการคัดเลือกชุมชน มีการจัดทำแผน และดำเนินการตามแผนฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของโครงการฯ ทีโอที มีแผนที่จะพัฒนาการดำเนินการ TOT CSR โดยให้ความสำคัญในส่วนของเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไอซีทีอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชนทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อ วิดีโอ รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook YouTube เว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนด้วยการสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางFacebook Page
นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ TOT Young Club ปัจจุบันมีเครือข่ายแล้ว 67 ชุมชน โดย ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท เป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 68 สำหรับความร่วมมือ 3 ฝ่าย เป็นความร่วมมือระหว่าง ทีโอที เทศบาลตำบลเนินขาม โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ โดย ทีโอที สนับสนุนจัดให้มีระบบงานเพื่อให้ชุมชนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้การอบรมความรู้ทักษะด้านไอที ให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และระบบการซื้อขายออนไลน์ ในส่วนของเทศบาลตำบลเนินขาม จะประสานงานและจัดให้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันทั้งก่อนและภายหลังการอบรม รวมถึงให้ชุมชนมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน TOT Young Club จากโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ในการทำกิจกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนสู่โลกภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท มีจุดแข็งเป็นแหล่งวัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียง ชาวบ้านที่นี่ยังใช้ภาษาถิ่นก็คือภาษาลาวเวียง มีเอกลักษณ์ที่สะท้อนมาให้เห็นผ่านลวดลายของผ้าทอจากภูมิปัญญาของคนลาวเวียง บ้านเนินขามได้สร้างสรรค์ลวดลายผ้าใหม่ๆ ให้มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับพื้นที่ เป็นลายผ้า "ผ้าทอลายช่อใบมะขาม" นอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์ประจำชุมชน อาทิ ผ้าซิ่นตีนจกฝ้าย-ไหม ผ้าขาวม้า 5 สี หมอนขวาน เสื้อจุกหม้อ ย่ามมัดหมี่ สปาเท้า เป็นต้น
ทีโอที ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไป
กดไลท์ กดแชร์ ได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่ https://www.facebook.com/TOTlCSR/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ