การประกวดออกแบบ "FUTURARC GREEN LEADERSHIP AWARD 2020"

ข่าวทั่วไป 13 กันยายน พ.ศ. 2562 17:15 น. —ThaiPR.net

BCI Asia ขอเชิญสถาปนิกมืออาชีพ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "FUTURARC GREEN LEADERSHIP AWARD 2020" ชิงถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร หัวข้อ: ในปี 2020 เรากำลังมองหาโครงการก่อสร้างอาคารเขียว (รวมถึง โครงการสร้างใหม่ โครงการซ่อมแซม โครงการบูรณะฟื้นฟู หรือแปลงสภาพ) ซึ่งต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ โครงการต้องตั้งอยู่ในทวีปเอเชียหรือออสเตรเลียเท่านั้น ผลงานโครงการครอบคลุม 6 หมวดหมู่: ที่อยู่อาศัย - บ้านเดี่ยว, ที่อยู่อาศัย - คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์, อาคารพาณิชย์, สถาบันทางการศึกษา, เมือง, สังคมโดยรวม เกณฑ์การพิจารณา: 1. ความยืดหยุ่น การบริหารจัดการ น้ำ พลังงาน วัสดุ การพึ่งพาทรัพยากรหมุนเวียน สามารถพิสูจน์ได้ในอนาคต,

การประกวดออกแบบ

2. ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความต้องการทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ของผู้ใช้ การตอบสนองความต้องการของบุคคลและ ชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,

3. ความเป็นส่วนหนึ่ง การรักษาความรู้สึกของชุมชน, ประวัติศาสตร์และสถานที่ พึ่งพาความรู้และทักษะในท้องถิ่น,

4. ระบบนิเวศน์ การซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบเมืองหรือระบบบำบัดน้ำเสีย |การผลิตอาหารที่ยั่งยืนและการเก็บรักษาวัฏจักรสาร อาหาร การคุ้มครองและเพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,

5. การจำลอง ศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในวงกว้าง ผลกระทบระดับชุมชน, เขตหรือเมือง

กำหนดระยะเวลา: วันที่ปิดการยื่นแบบ : 30 พฤศจิกายน 2562

รางวัลการประกวด: ถ้วยรางวัล และ ประกาศนียบัตร

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่อีเมลล : greenleadershipaward@futurarc.com


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ