ภาพข่าวไอแบงก์คว้ารางวัลเกียรติยศ“เพชรพัสดุ 62”

ข่าวหุ้น-การเงิน 17 กันยายน พ.ศ. 2562 09:44 น. —ThaiPR.net

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นางสาวอิฟติซาม อับดุลคานิง เจ้าหน้าที่อาวุโส 1 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับรางวัลด้านผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่นใน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" และประกาศเกียรติคุณประจำปี พ.ศ.2562 ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ดีมีส่วนช่วยพัฒนาให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับธนาคารและสังคม โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดโดย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย นับเป็นรางวัลเกียรติยศนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของไอแบงก์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ภาพข่าว: ไอแบงก์คว้ารางวัลเกียรติยศ“เพชรพัสดุ 62”


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ