ม.ศรีปทุม ถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมบัณฑิต (อายุวัฒน์ ๖๔ปี) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ข่าวทั่วไป 17 กันยายน พ.ศ. 2562 10:50 น. —ThaiPR.net

ผู้แทนอธิการบดี ม.ศรีปทุม ถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และนำนักศึกษาเข้ารับมอบทุนการศึกษา ในพิธีอายุวัฒน์ ๖๔ ปี

ม.ศรีปทุม ถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมบัณฑิต (อายุวัฒน์ ๖๔ปี) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริงรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนอธิการบดี ถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร) (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย, ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก พร้อมทั้งได้นำ นางสาวนาราเกล้า ไอ่แหล นักศึกษาคณะบัญชี และนางสาวเมทินี หงษ์รักษ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับมอบทุนการศึกษา ในพิธีอายุวัฒน์ ๖๔ ปี(๑๗ กันยายน ๒๕๖๒) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร) (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)ฯ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ