เต็ดตรา แพ้ค ประกาศหลักชัยสำคัญในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลาก FSC(TM) เกิน 500,000 ล้านกล่อง

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday September 17, 2019 11:21 —ThaiPR.net

เต็ดตรา แพ้ค ประกาศหลักชัยสำคัญในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลาก FSC(TM) เกิน 500,000 ล้านกล่อง

กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--มิดัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ประกาศความสำเร็จในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากเอฟเอสซี Forest Stewardship Council(TM) (FSC(TM)) มากกว่า 500,000 ล้านกล่องทั่วโลก ซึ่งถือเป็นหลักชัยสำคัญตามพันธกิจของบริษัทในการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างรับผิดชอบและร่วมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำ
บรรจุภัณฑ์เต็ดตราแพ้คที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน FSC กล่องแรกของโลก เปิดตัวครั้งแรกโดย เจ เซนส์เบอรี่ส์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้มีการใช้กล่องเครื่องดื่มที่มีฉลาก FSC มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี และยิ่งทวีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสามปีที่ผ่านมา
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2553 เต็ดตรา แพ้ค ได้นำเสนอกล่องเครื่องดื่มตามมาตรฐานการรับรอง FSC เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และจวบจนถึงปัจจุบัน ได้มีการส่งมอบกล่องเครื่องดื่มที่ติดฉลาก FSC มากกว่า 18,000 ล้านกล่องในประเทศ สำหรับปีนี้ เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย คาดว่าจะมีการผลิตกล่องเครื่องดื่มมากกว่า 6 พันล้านกล่องโดยใช้กระดาษ 100% ที่นำมาจากป่าที่มีการบริหารจัดการอย่างรับผิดชอบตามมาตรฐาน FSC และแหล่งผลิตที่มีการควบคุมอื่น ๆ
สิ่งแวดล้อมถือเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และคาดว่าจะกลายเป็นหัวข้อที่ผู้คนให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้า จากงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของ เต็ดตรา แพ้ค เมื่อเร็ว ๆ นี้ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อม และทุกวันนี้ผู้บริโภค 1 ใน 2 คนมองหาฉลากมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมบนผลิตภัณฑ์ที่ตนเองซื้อหา
ผู้บริโภคที่พยายามมองหาฉลากมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อทำการซื้อสินค้านั้น กำลังมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น จากที่มีผู้บริโภคเพียง 37% ในปี พ.ศ 2556 ซึ่งกล่าวได้ว่า พวกเขามองหาฉลากด้านสิ่งแวดล้อมบ่อยครั้งหรือทำอยู่เสมอ ต่อมา ได้เพิ่มสัดส่วนเป็น 54%* ในปี พ.ศ. 2562
ฉลากมาตราฐาน FSC เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นการรับรองมาตรฐานสูงสุดของโลกในด้านการบริหารจัดการป่าไม้ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกตราสินค้าที่มีความมุ่งมั่นในการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริโภค 30% ทั่วโลกที่เคยเห็นหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับฉลาก FSC*
ทั้งนี้ การร่วมมือกับลูกค้าถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานโดย อีวาน พาวิค ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้องานบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเหลวและพลาสติก บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า เชื่อว่า "ความสำเร็จของ เต็ดตรา แพ้ค ช่วยสนับสนุนเป้าหมายของเราในการจัดหาวัสดุบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้ง 100% ภายในปี พ.ศ. 2563 และการรับรองมาตรฐาน FSC ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เราสามารถยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในโลกได้ โดยเราจะร่วมมือกับ เต็ดตรา แพ้ค ต่อไป ในการส่งเสริมการจัดหาทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ เพื่อยกระดับการสืบค้นย้อนกลับแหล่งทรัพยากรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น"
"การจัดหาทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นขอบเขตการทำงานร่วมกับลูกค้าของเราที่กำลังจะเพิ่มมากขึ้น" อิกอร์ โพโพวิก ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลลูค้าระดับโลก PepsiCo ของ เต็ดตรา แพ้ค กล่าว "เราได้กำหนดแผนการทำงานที่มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรที่ผ่านมาตรฐาน FSC ทั้ง 100% กับ PepsiCo ซึ่งเราทำสำเร็จแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา จากการดำเนินงานนี้ ทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และทำให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมบนเส้นทางนี้ได้อย่างเต็มที่"
มาริโอ อับบริว รองประธานฝ่ายบริหารด้านความยั่งยืน บริษัทเต็ดตรา แพ้ค กล่าวว่า "จากความสำเร็จในการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ FSC Chain of Custody ในทุกแหล่งผลิต ทำให้เราสามารถส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลาก FSC ได้ทุกที่ทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการขาดแคลนทรัพยากรกำลังส่งผลกระทบต่อสังคมและอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐาน FSC จึงช่วยสนับสนุนเป้าหมายการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้แผนงาน Sustainable Development Goal 15 ได้โดยตรง และยังช่วยส่งเสริมอีก 14 แผนงานอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เราจะพยายามผลักดันให้ซัพพลายเออร์ทุกรายร่วมกันเพิ่มและรักษาสัดส่วนจำนวนบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐาน FSC ให้มากกว่า 70% ต่อไป"
การผลักดันความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมคือหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญสูงสุดของ เต็ดตรา แพ้ค และหนึ่งในวาระการทำงานดังกล่าว คือ ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของเต็ดตรา แพ้คที่ติดฉลาก FSC ในระยะยาว

เกี่ยวกับเต็ดตรา แพ้ค
เต็ดตรา แพ้ค เป็นบริษัทผู้นำของโลกในด้านกระบวนการผลิตและบรรจุอาหาร เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ขายสินค้าและลูกค้าของเรา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของผู้คนนับล้านในกว่า 160 ประเทศ ด้วยพนักงานมากกว่า 25,000 คน ทั่วโลก เต็ดตรา แพ้ค เชื่อมั่นในความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน คำขวัญของเต็ดตรา แพ้คที่ว่า "ปกป้อง ทุกคุณค่า(TM)" (PROTECTS WHAT'S GOOD(TM)) นั้น สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเราที่จะทำให้อาหารปลอดภัยและมีอยู่พร้อมสำหรับการบริโภคในทุกๆ ที่ทั่วโลก
สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเต็ดตรา แพ้ค ได้ที่ www.tetrapak.com/th
หมายเลขทะเบียน FSC ของ เต็ดตรา แพ้ค คือ FSC(TM) C014047

*แหล่งข้อมูล: งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของ เต็ดตรา แพ้ค ปี 2562
- ด้วยจำนวนผู้บริโภคที่สนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทต่าง ๆ ถูกคาดหวังให้เปิดเผยถึงผลกระทบจากธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและแผนการดำเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใส ฉลาก FSC ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกตราสินค้าที่มีความมุ่งมั่นในการปลูกป่าอย่างยั่งยืน
- FSC ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยกลุ่มขององค์กรภาคเอกชน ร่วมกับผู้ใช้และผู้ค้าทรัพยากรไม้ โดยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นการรับรองมาตรฐานสูงสุดของโลกในด้านการบริหารจัดการป่าไม้
- บรรจุภัณฑ์ที่มีฉลาก FSC ต้องมีการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ FSC Chain of Custody ในพื้นที่ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เต็ดตรา แพ้ค มีการรับรองที่ครบถ้วนของโรงงานการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์และบริษัทสาขาในประเทศต่างๆ ทั้งหมด และสามารถส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลาก FSC ได้ทุกที่ทั่วโลก
- ผู้บริโภคกำลังมองหาและให้ความเชื่อถือแก่ฉลากด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริโภคทั่วโลก 43% ยินยอมจ่ายราคาสินค้าแพงขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
- งานวิจัยผู้บริโภคที่ดำเนินการโดย เต็ดตรา แพ้ค ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 แสดงให้เห็นถึงการตระหนักรู้ต่อฉลาก FSC ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหมู่ผู้บริโภคในไทย ซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย บราซิล และแอฟริกาใต้ โดยมีสหราชอาณาจักรที่มีการตระหนักรู้มากที่สุดที่ 65%
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tetrapak.com/fsc


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ