เต็ดตรา แพ้ค ประกาศหลักชัยสำคัญในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลาก FSC(TM) เกิน 500,000 ล้านกล่อง

ข่าวเศรษฐกิจ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 11:21 น. —ThaiPR.net

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ประกาศความสำเร็จในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากเอฟเอสซี Forest Stewardship Council(TM) (FSC(TM)) มากกว่า 500,000 ล้านกล่องทั่วโลก ซึ่งถือเป็นหลักชัยสำคัญตามพันธกิจของบริษัทในการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างรับผิดชอบและร่วมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำ บรรจุภัณฑ์เต็ดตราแพ้คที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน FSC กล่องแรกของโลก เปิดตัวครั้งแรกโดย เจ เซนส์เบอรี่ส์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้มีการใช้กล่องเครื่องดื่มที่มีฉลาก FSC มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี และยิ่งทวีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสามปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับเต็ดตรา แพ้ค *แหล่งข้อมูล: งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของ เต็ดตรา แพ้ค ปี 2562

เต็ดตรา แพ้ค ประกาศหลักชัยสำคัญในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลาก FSC(TM) เกิน 500,000 ล้านกล่อง

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2553 เต็ดตรา แพ้ค ได้นำเสนอกล่องเครื่องดื่มตามมาตรฐานการรับรอง FSC เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และจวบจนถึงปัจจุบัน ได้มีการส่งมอบกล่องเครื่องดื่มที่ติดฉลาก FSC มากกว่า 18,000 ล้านกล่องในประเทศ สำหรับปีนี้ เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย คาดว่าจะมีการผลิตกล่องเครื่องดื่มมากกว่า 6 พันล้านกล่องโดยใช้กระดาษ 100% ที่นำมาจากป่าที่มีการบริหารจัดการอย่างรับผิดชอบตามมาตรฐาน FSC และแหล่งผลิตที่มีการควบคุมอื่น ๆ

สิ่งแวดล้อมถือเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และคาดว่าจะกลายเป็นหัวข้อที่ผู้คนให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้า จากงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของ เต็ดตรา แพ้ค เมื่อเร็ว ๆ นี้ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อม และทุกวันนี้ผู้บริโภค 1 ใน 2 คนมองหาฉลากมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมบนผลิตภัณฑ์ที่ตนเองซื้อหา

เต็ดตรา แพ้ค ประกาศหลักชัยสำคัญในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลาก FSC(TM) เกิน 500,000 ล้านกล่อง

ผู้บริโภคที่พยายามมองหาฉลากมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อทำการซื้อสินค้านั้น กำลังมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น จากที่มีผู้บริโภคเพียง 37% ในปี พ.ศ 2556 ซึ่งกล่าวได้ว่า พวกเขามองหาฉลากด้านสิ่งแวดล้อมบ่อยครั้งหรือทำอยู่เสมอ ต่อมา ได้เพิ่มสัดส่วนเป็น 54%* ในปี พ.ศ. 2562

ฉลากมาตราฐาน FSC เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นการรับรองมาตรฐานสูงสุดของโลกในด้านการบริหารจัดการป่าไม้ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกตราสินค้าที่มีความมุ่งมั่นในการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริโภค 30% ทั่วโลกที่เคยเห็นหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับฉลาก FSC*

เต็ดตรา แพ้ค ประกาศหลักชัยสำคัญในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลาก FSC(TM) เกิน 500,000 ล้านกล่อง

ทั้งนี้ การร่วมมือกับลูกค้าถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานโดย อีวาน พาวิค ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้องานบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเหลวและพลาสติก บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า เชื่อว่า "ความสำเร็จของ เต็ดตรา แพ้ค ช่วยสนับสนุนเป้าหมายของเราในการจัดหาวัสดุบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้ง 100% ภายในปี พ.ศ. 2563 และการรับรองมาตรฐาน FSC ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เราสามารถยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในโลกได้ โดยเราจะร่วมมือกับ เต็ดตรา แพ้ค ต่อไป ในการส่งเสริมการจัดหาทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ เพื่อยกระดับการสืบค้นย้อนกลับแหล่งทรัพยากรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น"

เต็ดตรา แพ้ค ประกาศหลักชัยสำคัญในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลาก FSC(TM) เกิน 500,000 ล้านกล่อง
"การจัดหาทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นขอบเขตการทำงานร่วมกับลูกค้าของเราที่กำลังจะเพิ่มมากขึ้น" อิกอร์ โพโพวิก ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลลูค้าระดับโลก PepsiCo ของ เต็ดตรา แพ้ค กล่าว "เราได้กำหนดแผนการทำงานที่มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรที่ผ่านมาตรฐาน FSC ทั้ง 100% กับ PepsiCo ซึ่งเราทำสำเร็จแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา จากการดำเนินงานนี้ ทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และทำให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมบนเส้นทางนี้ได้อย่างเต็มที่"

มาริโอ อับบริว รองประธานฝ่ายบริหารด้านความยั่งยืน บริษัทเต็ดตรา แพ้ค กล่าวว่า "จากความสำเร็จในการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ FSC Chain of Custody ในทุกแหล่งผลิต ทำให้เราสามารถส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลาก FSC ได้ทุกที่ทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการขาดแคลนทรัพยากรกำลังส่งผลกระทบต่อสังคมและอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐาน FSC จึงช่วยสนับสนุนเป้าหมายการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้แผนงาน Sustainable Development Goal 15 ได้โดยตรง และยังช่วยส่งเสริมอีก 14 แผนงานอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เราจะพยายามผลักดันให้ซัพพลายเออร์ทุกรายร่วมกันเพิ่มและรักษาสัดส่วนจำนวนบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐาน FSC ให้มากกว่า 70% ต่อไป"

การผลักดันความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมคือหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญสูงสุดของ เต็ดตรา แพ้ค และหนึ่งในวาระการทำงานดังกล่าว คือ ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของเต็ดตรา แพ้คที่ติดฉลาก FSC ในระยะยาว

เต็ดตรา แพ้ค เป็นบริษัทผู้นำของโลกในด้านกระบวนการผลิตและบรรจุอาหาร เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ขายสินค้าและลูกค้าของเรา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของผู้คนนับล้านในกว่า 160 ประเทศ ด้วยพนักงานมากกว่า 25,000 คน ทั่วโลก เต็ดตรา แพ้ค เชื่อมั่นในความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน คำขวัญของเต็ดตรา แพ้คที่ว่า "ปกป้อง ทุกคุณค่า(TM)" (PROTECTS WHAT'S GOOD(TM)) นั้น สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเราที่จะทำให้อาหารปลอดภัยและมีอยู่พร้อมสำหรับการบริโภคในทุกๆ ที่ทั่วโลก

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเต็ดตรา แพ้ค ได้ที่ www.tetrapak.com/th

หมายเลขทะเบียน FSC ของ เต็ดตรา แพ้ค คือ FSC(TM) C014047

  • ด้วยจำนวนผู้บริโภคที่สนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทต่าง ๆ ถูกคาดหวังให้เปิดเผยถึงผลกระทบจากธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและแผนการดำเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใส ฉลาก FSC ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกตราสินค้าที่มีความมุ่งมั่นในการปลูกป่าอย่างยั่งยืน
  • FSC ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยกลุ่มขององค์กรภาคเอกชน ร่วมกับผู้ใช้และผู้ค้าทรัพยากรไม้ โดยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นการรับรองมาตรฐานสูงสุดของโลกในด้านการบริหารจัดการป่าไม้
  • บรรจุภัณฑ์ที่มีฉลาก FSC ต้องมีการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ FSC Chain of Custody ในพื้นที่ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เต็ดตรา แพ้ค มีการรับรองที่ครบถ้วนของโรงงานการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์และบริษัทสาขาในประเทศต่างๆ ทั้งหมด และสามารถส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลาก FSC ได้ทุกที่ทั่วโลก
  • ผู้บริโภคกำลังมองหาและให้ความเชื่อถือแก่ฉลากด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริโภคทั่วโลก 43% ยินยอมจ่ายราคาสินค้าแพงขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
  • งานวิจัยผู้บริโภคที่ดำเนินการโดย เต็ดตรา แพ้ค ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 แสดงให้เห็นถึงการตระหนักรู้ต่อฉลาก FSC ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหมู่ผู้บริโภคในไทย ซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย บราซิล และแอฟริกาใต้ โดยมีสหราชอาณาจักรที่มีการตระหนักรู้มากที่สุดที่ 65%
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tetrapak.com/fsc

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ