ภาพข่าว: สนพ.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมสาขาเทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 17 กันยายน 2562 15:25:07 น.
กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
สนพ.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมสาขาเทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์

นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบหมายให้ นายอุดร โพธิ์คำ ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2 ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ โดยติดตั้งและใช้งานจริงในระบบแสงสว่างซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เพื่อการศึกษาสำหรับผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง