ส่งต่อน้ำใจชาว “ตลาดสี่มุมเมือง-ไปรษณีย์ไทย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล

ข่าวทั่วไป 17 กันยายน พ.ศ. 2562 17:16 น. —ThaiPR.net

ส่งต่อน้ำใจชาว “ตลาดสี่มุมเมือง-ไปรษณีย์ไทย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล

คุณประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง) และคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร โดยมี ดร.จรูญ ชำนาญไพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารตลาด และสายงานเครือข่ายเกษตรกรตลาดสี่มุมเมือง มอบหมายให้ คุณหทัยพัฐ เชื้อธวัช ผู้อำนวยการสายงานบริหารตลาดและคุณพิพิธพร วงศ์ประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนมอบสิ่งของอุปโภค อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ และได้ส่งมอบให้กับทางไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่ โดยมีดร.เสรี นนทสูตร กรรมการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด คุณนัยนา ศิริสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน) คุณสมใจ ทัฬหเมธา ผู้เชี่ยวชาญสำนักกรรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณวราภรณ์ ใช้เทียมวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนไปรษณีย์ไทยรับมอบสิ่งของอุปโภค อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งทางไปรษณีย์ไทยจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปยังผู้ประสบภัยจากพายุโพดุลในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักในตอนนี้และกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ส่งต่อน้ำใจชาว “ตลาดสี่มุมเมือง-ไปรษณีย์ไทย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล

ทั้งนี้ ตลาดสี่มุมเมืองขอขอบคุณผู้มีน้ำใจจากท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ