ภาพข่าว: SSI มอบรางวัลปริญญานิพนธ์เหล็กยอดเยี่ยมโครงการ SSI for Young Engineers

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 09:52:16 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

นายวิกรม วัชระคุปต์ ที่ปรึกษาบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ และประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบโล่รางวัล Best of The Best ปริญญานิพนธ์ยอดเยี่ยม โครงการ SSI for Young Engineers ที่ชนะเลิศการประกวดปริญญานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเหล็ก ให้แก่ นิสิตวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความคงทนของโครงสร้างเหล็กที่มีระบบป้องกันไฟ" เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ได้มีการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในด้านการใช้งานโครงสร้างเหล็กให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเน้นสร้างการรับรู้ คุณประโยชน์ อันก่อให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง