ภาพข่าว: ความร่วมมือทางวิชาการ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 13:32:59 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งด้านการส่งเสริมวิชาการรัฐสภา โดยมี Mr. Hisham Mousar (Head of Reserch) ผู้แทนของ The Parliamentary Institute of Cambodia (PIC) ร่วมลงนาม จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องศุภมิตร โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง