สัมมนาหลักสูตร ทักษะการโน้มน้าวจูงใจ (Influencing Skills)

ข่าวทั่วไป Friday September 20, 2019 16:42 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--สถาบันฝึกอบรม ซอฟท์ลอจิก เซ็นเตอร์ วัตถุประสงค์ - ฝึกฝนการโน้มน้าว จูงใจได้อย่างมืออาชีพ - สามารถนำเทคนิคการโน้มน้าวจูงใจเพื่อใช้ในการทำงาน และทำให้มีความคิด ความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน - ฝึกทักษะเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นผู้ที่มีการโน้มน้าว จูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาการอบรม 1. เรียนรู้และฝึกทักษะการพูดโน้มน้าว และการสร้างมิตรจูงใจคนอย่างมืออาชีพ 2. ทำความเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง ฝึกทักษะโน้มน้าวเพื่อใช้ในการทำงานในส่วนต่างๆ ขององค์กร Workshop ฝึกทักษะ การโน้มน้าวจูงใจสำหรับบุคลากร เพื่อใช้ในการทำงาน 3. การสร้างความน่าเชื่อถือ ปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้มน้าว และจูงใจผู้ฟัง (NLP Techniques) 4. เข้าใจลักษณะการสื่อสารของคน 5. เทคนิคการจูงใจผู้อื่น และเทคนิคที่ใช้จูงใจทีมงาน - เทคนิคการสื่อสารแบบ I am OK, You are OK - เทคนิคใช้คำพูดด้วย Magic Word ที่ก่อให้เกิดศรัทธา (Trust) Workshop ฝึกทักษะแบบจับคู่ ในสถานการณ์ต่างๆ หรือระดมสมองกันในกลุ่ม 6. การวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยศาสตร์ บุคคล 4 ทิศ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และประสานงานกันได้อย่างราบรื่น 7. เรียนรู้ และฝึกทักษะ การใช้คำถาม และการโน้มน้าวด้วยการเล่าเรื่อง Story Telling Model 8. Roleplay การให้ และรับ Feedback การจัดการกับข้อสงสัยต่างๆ 9. เรียนรู้การโน้มน้าวด้วย Assertive Communication & Meta Program 10. Roleplay ฝึกทักษะการโน้มน้าวจูงใจในสถานการณ์ต่างๆ วิทยากร - อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม การโค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) สถานที่อบรม - Boulevard Hotel Bangkok (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา) กำหนดการ - วันที่ 8 ตุลาคม 2562 - เวลา 9.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน - ราคา 3,900 บาท/ท่าน (รวมค่าเอกสาร อุปกรณ์ต่างๆ, วุฒิบัตรอบรม, อาหารเช้า, อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม) *พิเศษ! สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน* สถาบันฝึกอบรม ซอฟท์ลอจิก เซ็นเตอร์ SoftLogic Center Co., Ltd. Hotline : 086-356-1539, 063-359-8887 Email : info@softlogiccenter.com Website : www.softlogiccenter.com
แท็ก NFL  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ