สัมมนาหลักสูตร ทักษะการโน้มน้าวจูงใจ (Influencing Skills)

ข่าวทั่วไป Friday September 20, 2019 16:42 —ThaiPR.net

สัมมนาหลักสูตร ทักษะการโน้มน้าวจูงใจ (Influencing Skills)

กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--สถาบันฝึกอบรม ซอฟท์ลอจิก เซ็นเตอร์

วัตถุประสงค์
- ฝึกฝนการโน้มน้าว จูงใจได้อย่างมืออาชีพ
- สามารถนำเทคนิคการโน้มน้าวจูงใจเพื่อใช้ในการทำงาน และทำให้มีความคิด ความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน
- ฝึกทักษะเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นผู้ที่มีการโน้มน้าว จูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาการอบรม
1. เรียนรู้และฝึกทักษะการพูดโน้มน้าว และการสร้างมิตรจูงใจคนอย่างมืออาชีพ
2. ทำความเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง ฝึกทักษะโน้มน้าวเพื่อใช้ในการทำงานในส่วนต่างๆ ขององค์กร
Workshop ฝึกทักษะ การโน้มน้าวจูงใจสำหรับบุคลากร เพื่อใช้ในการทำงาน
3. การสร้างความน่าเชื่อถือ ปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้มน้าว และจูงใจผู้ฟัง (NLP Techniques)
4. เข้าใจลักษณะการสื่อสารของคน
5. เทคนิคการจูงใจผู้อื่น และเทคนิคที่ใช้จูงใจทีมงาน
- เทคนิคการสื่อสารแบบ I am OK, You are OK
- เทคนิคใช้คำพูดด้วย Magic Word ที่ก่อให้เกิดศรัทธา (Trust)
Workshop ฝึกทักษะแบบจับคู่ ในสถานการณ์ต่างๆ หรือระดมสมองกันในกลุ่ม
6. การวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยศาสตร์ บุคคล 4 ทิศ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และประสานงานกันได้อย่างราบรื่น
7. เรียนรู้ และฝึกทักษะ การใช้คำถาม และการโน้มน้าวด้วยการเล่าเรื่อง Story Telling Model
8. Roleplay การให้ และรับ Feedback การจัดการกับข้อสงสัยต่างๆ
9. เรียนรู้การโน้มน้าวด้วย Assertive Communication & Meta Program
10. Roleplay ฝึกทักษะการโน้มน้าวจูงใจในสถานการณ์ต่างๆ
วิทยากร
- อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม การโค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF)
สถานที่อบรม
- Boulevard Hotel Bangkok (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)
กำหนดการ
- วันที่ 8 ตุลาคม 2562
- เวลา 9.00-16.00 น.
ค่าลงทะเบียน
- ราคา 3,900 บาท/ท่าน (รวมค่าเอกสาร อุปกรณ์ต่างๆ, วุฒิบัตรอบรม, อาหารเช้า, อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม)
*พิเศษ! สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน*
สถาบันฝึกอบรม ซอฟท์ลอจิก เซ็นเตอร์
SoftLogic Center Co., Ltd.
Hotline : 086-356-1539, 063-359-8887
Email : info@softlogiccenter.com
Website : www.softlogiccenter.com


แท็ก NFL  

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ