มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง "Japanese Pavilion" เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

ข่าวทั่วไป 20 กันยายน พ.ศ. 2562 17:25 น. —ThaiPR.net

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำพิธีขอพร ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น อันเป็นผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Sugiyama และ หมู่บ้าน Mitsue เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่นผ่านการให้คำปรึกษา ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบท และประโยชน์ในการใช้สอยของคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สืบเนื่องจากความสัมพันธ์อันดี ตลอดช่วงระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น จึงต้องการให้ "Japanese Pavilion" แห่งนี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่จะมาถึงในปีพ.ศ. 2563 นี้

ในส่วนของศาลานั้นเป็นการถ่ายทอดสถาปัตยกรรมเรือนไม้แบบญี่ปุ่นขนานแท้ ถูกออกแบบเป็นพื้นที่พักผ่อน และใช้งานสำหรับนักศึกษา และคณาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยในกระบวนการของการก่อสร้างนั้น ผู้ที่มีความสนใจด้านงานสถาปัตยกรรม สามารถเข้าเยี่ยมชมเทคนิคการก่อสร้างในแบบญี่ปุ่นได้เช่นกัน โดยศาลาแห่งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ