เปิดประสบการณ์เรียนรู้ IN JAPAN นศ.ป.โท-เอก ม.ศรีปทุม

ข่าวทั่วไป 23 กันยายน พ.ศ. 2562 16:16 น. —ThaiPR.net

เปิดประสบการณ์เรียนรู้ IN JAPAN นศ.ป.โท-เอก ม.ศรีปทุม

SPU Dynamic University วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เปิดประสบการณ์เรียนรู้ นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก หลักสูตร MM-GCM-SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงาน วัฒนธรรม เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่หยุดนิ่งเรื่องการพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ Study Tour of MM-GCM-SPU@ Tokyo JAPAN ขึ้น ด้วยการนำคณะนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียน นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองและองค์กรต่อไป

เปิดประสบการณ์เรียนรู้ IN JAPAN นศ.ป.โท-เอก ม.ศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ เผยต่อว่า ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้เข้าศึกษาเรียนรู้การจัดการผลิตภัณฑ์ OVOP แบบญี่ปุ่น หรือ OTOP ของไทยเรา ณ OSHINO – HAKKAI และต่อด้วยการเรียนรู้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวจากธรรมชาติที่สร้างในทะเลสาบยามานากาโกะซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีต้นกำเนิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิในอดีต จนทำให้ลาวาที่กระจายตัวออกมาปิดกั้นพื้นที่เดิมซึ่งเป็นแม่น้ำ จนกลายเป็นทะเลสาบดังเช่นทุกวันนี้

จากนั้นก็ได้เรียนรู้เรื่องแผ่นดินไหวกับการจัดการความปลอดภัยตนเอง ณ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหวตามด้วยไปบนภูเขาไฟฟูจิชั้น5 ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่สำหรับบวงสรวงท่านเทนกุ

เปิดประสบการณ์เรียนรู้ IN JAPAN นศ.ป.โท-เอก ม.ศรีปทุม

ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการเดินทางในครั้งนี้นักศึกษาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า สนุกแบบมีสาระได้ความรู้รอบด้าน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เพราะที่นี่มีสิ่งต่างๆให้เรียนรู้เยอะมากๆและถือเป็นกิจกรรมดีๆที่ได้ทั้งความรู้ ทั้งประสบการณ์ ที่สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียนและการปฎิบัติงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ