ภาพข่าว“โออิชิ เทรดดิ้ง รับประกาศนียบัตร Water Footprint”

ข่าวทั่วไป 26 กันยายน พ.ศ. 2562 09:33 น. —ThaiPR.net

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โดย สมพร สุขอร่าม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน และ กรวิกา สุขศรีวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณการรับรอง "การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์" สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำชาเขียวญี่ปุ่น รสน้ำผึ้งผสมมะนาว ตราโออิชิ กรีนที ขนาด 380 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นการประเมินปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562

ภาพข่าว: “โออิชิ เทรดดิ้ง รับประกาศนียบัตร Water Footprint”


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ