ร่วมยินดี! นศ.ปริญญาเอก บัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัล คนดีบัญชีกลาง ประจำปี 2562

ข่าวทั่วไป 26 กันยายน พ.ศ. 2562 11:06 น. —ThaiPR.net

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอทิรา โสตโยม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ,นักบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน กองบัญชีภาครัฐ ในโอกาสเข้ารับรางวัล "คนดีบัญชีกลาง" ประจำปี 2562 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จาก นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในงานมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ ห้อง Petchpailin Room ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ร่วมยินดี! นศ.ปริญญาเอก บัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัล คนดีบัญชีกลาง ประจำปี 2562

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า การมอบรางวัลในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเชิดชูเกียรติยศให้กับ คบจ. ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานให้กับ คบจ. อื่น ๆ นำไปประพฤติปฏิบัติตาม และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล และผลักดันโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค เนื่องจาก คบจ. เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานของส่วนราชการ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการ การใช้จ่ายเงินของส่วนราชการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนสูงสุด เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ร่วมยินดี! นศ.ปริญญาเอก บัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัล คนดีบัญชีกลาง ประจำปี 2562
https://www.spu.ac.th/fac/account/th/program/40/

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ