สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562

ข่าวทั่วไป Wednesday October 2, 2019 16:05 —ThaiPR.net

สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562

กรุงเทพฯ--2 ต.ค.--กระทรวงแรงงาน

ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพิษณุโลก (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอุทัยธานี โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีวาระการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่คณะอนุกรรมการฯ ทราบ ซึ่งในปีงบประมาณ2562 มีการพัฒนากำลังคนรวมสิ้น กว่า 8,000 คน ประกอบด้วย 6 ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.ภาคการเกษตร 2.ภาคธุรกิจอาหารแปรรูปและเทคโนโลยี 3.ภาคธุรกิจโรงแรมและภตตราคาร 4.ภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ 5.ภาคธุรกิจค้าปลีกค่าส่งและโลจิสติกส์ และ 6.ภาคธุรกิจวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการโอทอป และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 101 อาชีพ และการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการควบคุมกระบวนการผลิตผ่านระบบเครือข่าย(Control of ladle production through the network) ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค หมู่ที่ 7 บ้านนุชเทียน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกซึ่งในที่ประชุมรับทราบ
และที่ประชุมยังเสนอแนะแนวทางในการรวบรวมแผน การดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ