ภาพข่าวคณะกรรมการสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดงานประชุมกลางปี ประจำปี 2562

ข่าวทั่วไป Thursday October 10, 2019 11:12 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: คณะกรรมการสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดงานประชุมกลางปี ประจำปี 2562

กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--ไอเวิร์คพีอาร์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย นำโดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ยืนตรงกลาง) ได้จัดงานประชุมกลางปี ประจำปี 2562 โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเผยแพร่ต่อแพทย์สมาชิกให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ สาขาตจวิทยา ในด้านเวชปฏิบัติและวิชาการที่ทันสมัยและเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาโรคผิวหนังระหว่างสมาชิก ภายในงานมีการบรรยายซึ่งได้รับเกียรติจากคณะแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งมีการออกบูธและสาธิตเครื่องมือจากบริษัทต่าง ๆ จำนวนมาก ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์

ในภาพ(จากขวา) : ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตนเวช, ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง, นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร, พ.อ.หญิง รศ.พญ.กอบกุล อุณหโชค, ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์, รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน, รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม, ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช, ผศ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์, ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์, ศ.พญ. วรัญญา บุญชัย, ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ, น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์


แท็ก ภาพข่าว:  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ