กทม.เปิดศูนย์คัดกรองคนไร้บ้านแห่งใหม่ที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

ข่าวทั่วไป 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 14:33 น. —ThaiPR.net

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกต การที่ กทม. คืนพื้นที่บ้านอิ่มใจ ภายในซอยแม้นศรีให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเปลี่ยนไปใช้พื้นที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เป็นศูนย์คัดกรองคนไร้บ้านแทน แต่ไม่ได้เปิดให้พักค้างคืน ซึ่งการปิดตัวลงของบ้านอิ่มใจ ส่งผลกระทบต่อความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไร้บ้านว่า สำนักพัฒนาสังคมได้ย้ายสถานที่ทำการของศูนย์คัดกรองและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (บ้านอิ่มใจ) จากบริเวณซอยแม้นศรี เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายไปใช้พื้นที่อาคารชั้นเดียวภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 4641 ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 โดยยกเลิกการให้บริการพักค้าง แต่ยังดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนเร่ร่อน ขอทานด้วยการรับเรื่องราว คัดกรอง ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ติดตาม ตรวจสอบลงพื้นที่สำรวจ เยี่ยมบ้าน และประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันได้ร่วมกับสำนักงานเขต กรณีพบคนเร่ร่อน ขอทานในพื้นที่จะประสานส่งต่อและช่วยเหลือตามความสมัครใจของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ บ้านอิ่มใจ ณ สถานที่ตั้งแห่งใหม่ภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กทม. ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์คัดกรองคนไร้บ้านที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง โดยแจ้งให้เครือข่ายคนไร้บ้าน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบ ทั้งก่อนและหลังการปิดดำเนินการแบบพักค้างให้ทราบเป็นระยะ นอกจากนี้ที่ผ่านมายังได้สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายช่วยเหลือ คนเร่ร่อน ขอทาน อย่างเป็นระบบในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันดำเนินการตามบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 5 แห่ง สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายเข้าพักค้างได้ 50 คน/วัน ประกอบด้วย ศูนย์ฯ บ้านมิตรไมตรี เขตดินแดง ศูนย์ฯ สายไหม เขตสายไหม ศูนย์ฯ ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง ศูนย์ฯ ธนบุรี เขตธนบุรี และศูนย์ฯ อ่อนนุช เขตประเวศ โดยให้บริการจัดหาที่อยู่อาศัย การส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มคนเร่ร่อน ซึ่งต้องมีความสมัครใจและมีความต้องการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 หากพบการเจ็บป่วยหรือมีอาการทางจิต พนักงานเจ้าหน้าที่จะนำส่งเข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาล ส่วนกรณีกลุ่มคนขอทาน หากประชาชนพบเห็น สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 1300 เพื่อเข้าดำเนินการจับกุม เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ