ภาพข่าวจังหวัดนครปฐมบูรณาการเชิงรุกในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

ข่าวทั่วไป 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 13:41 น. —ThaiPR.net

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ในปีการศึกษา 2562 เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มทักษะ ในการทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและสร้างความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการฯ และ มอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ประกอบด้วย ภาคการศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบกิจการที่ต้องการแรงงานฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ภาพข่าว: จังหวัดนครปฐมบูรณาการเชิงรุกในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ