รมช.ธรรมนัส เร่งติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ คทช.กระบี่ พร้อมเป็นประธานพิธีมอบ ส.ป.ก. 4-01 หนุนเกษตรกรมีที่ทำกิน สร้างรายได้ สร้างอาชีพแก่ชุมชน

ข่าวทั่วไป Tuesday October 15, 2019 09:07 —ThaiPR.net

รมช.ธรรมนัส เร่งติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ คทช.กระบี่ พร้อมเป็นประธานพิธีมอบ ส.ป.ก. 4-01 หนุนเกษตรกรมีที่ทำกิน สร้างรายได้ สร้างอาชีพแก่ชุมชน

กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 335 ราย ณ โรงเรียนพนมเบญจา ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดกระบี่ ว่า พื้นที่ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ที่ได้บุกรุกครอบครองและทำประโยชน์ด้วยการปลูกปาล์มน้ำมัน เนื้อที่รวมประมาณ 11,907 ไร่ แบ่งเป็น 2 แปลง ซึ่งในวันนี้ได้เข้ามาติดตามความก้าวหน้าในแปลงที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 7,186 ไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ส.ป.ก. ได้ดำเนินการประกาศเป็นพื้นที่เป้าหมายในการยึดพื้นที่คืนตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 แปลง No.601 เนื้อที่ประมาณ 973 ไร่ และจะเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ส่วนที่เหลือเพื่อประกาศเป็นเป้าหมายยึดคืนต่อไป
"กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. ต้องเร่งคัดเลือกเกษตรกร และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ดำเนินการให้มีความพร้อม เพื่อให้สถาบันเกษตรกร ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิน และเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถดำรงชีวิต และประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ได้จริง ทั้งนี้ ควรสนับสนุนการพัฒนาอย่างครบวงจรให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานบูรณาการจนเกิดเป็นรูปธรรมในพื้นที่ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จนถึงการพัฒนาด้านการตลาด โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรับประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มเกษตรกร ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และขับเคลื่อนการจัดทำแผนการผลิตภายใต้แนวทางการตลาดนำการผลิตและโครงการเกษตรแปลงใหญ่อีกด้วย" รมช.ธรรมนัส กล่าว
สำหรับแปลงที่ 1 ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) นั้น ส.ป.ก. ได้ดำเนินการนำพื้นที่เสนอเข้าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (คปจ.กระบี่) พิจารณาพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดที่ดิน โดยให้มีอัยการจังหวัด หรือยุติธรรมจังหวัดเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วย เพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการสอบสวนสิทธิ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
ในโอกาสนี้ รมช.ธรรมนัส ได้เป็นประธานในการมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 335 ราย ณโรงเรียนพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ด้วย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ