ภาพข่าวเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กับม.ศรีปทุม ชลบุรี

ข่าวทั่วไป 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 09:11 น. —ThaiPR.net

สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษาร่วมกับสำนักงานสหกิจศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ครั้งที่ 1 วิทยากรโดย ดร.จรรยา ยิ่งยงค์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมจัดหางาน บรรยายในหัวข้อ แนวทางการศึกษาต่อเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต และการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน การทดสอบความถนัดทางอาชีพและบุคลิกภาพผ่านระบบส่งเสริมการมีงานทำ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีลินี ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

ภาพข่าว: เตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กับม.ศรีปทุม ชลบุรี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ