พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวทั่วไป Tuesday October 15, 2019 14:17 —ThaiPR.net

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน

กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ออกตรวจความพร้อมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (นำเสนอผลงาน) ระดับ 1 รวม 3 สาขา ที่แจ้งความประสงค์จะขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป ซึ่งผลการตรวจความพร้อม คณะทำงานฯ เห็นควรอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพดังกล่าว
นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อจำแนกระดับความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อจัดทำแล้วเสร็จผู้ที่จะนำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ไปใช้ในการทดสอบฝีมือแรงงาน จะต้องยื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มาตรา 24 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาต และการออกในอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้บริการนักเรียนนักศึกษา ที่จะเป็นกำลังแรงงานใหม่ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน ให้เพียงพอต่อการใช้บริการกับผู้ใช้แรงงาน และสามารถดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ