PTTGC เดินหน้าโครงการ GC Shark Tank Hackathon ปีที่ 2 เปิดโอกาสให้บุคลากรไม่จำกัดสายงานและตำแหน่งเสนอไอเดีย เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์กับองค์กรผ่าน Hackathon มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข่าวเศรษฐกิจ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 10:24 น. —ThaiPR.net

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC องค์กรที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน จัดโครงการ GC Shark Tank Hackathon ขึ้นปีที่ 2 โดยทำงานเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงานว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว (Digital Disruption) ตามหลักคิดที่เชื่อมั่นในคุณค่าของ คน และการทำงานเป็น ทีม เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าทาง PTTGC จึงได้จัดโครงการ GC Shark Tank Hackathon ขึ้นเป็นปีที่ 2 อีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร ไม่จำกัดสายงานและตำแหน่ง สามารถเสนอไอเดีย นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรผ่าน Hackathon โมเดลรูปแบบหนึ่งที่ PTTGC นำมาใช้ ในการพัฒนาและนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตแบบยั่งยืน

PTTGC เดินหน้าโครงการ GC Shark Tank Hackathon ปีที่ 2 เปิดโอกาสให้บุคลากรไม่จำกัดสายงานและตำแหน่งเสนอไอเดีย เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์กับองค์กรผ่าน Hackathon มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อให้พนักงานเข้าใจในกระบวนการของการทำ Digital Transformation PTTGC เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพผ่านการนำเสนอไอเดียที่มี impact กับองค์กรในวงกว้าง โดยสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวพนักงาน ลูกค้า และองค์กรมากที่สุด โดยในปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการ มีจำนวนไอเดียที่ถูกส่งเข้ามา 200 กว่าไอเดีย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นเท่าตัว และในปีนี้โครงการเพิ่มการเตรียมตัวที่เข้มข้นให้กับพนักงานกว่าร้อยคนที่ได้ผ่านเข้ารอบแรก ด้วย workshop เสริม skill และ mindset การคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการนำเสนอต่อกรรมการ และกว่าที่จะเข้ามาเป็น 10 ทีมสุดท้าย เพื่อคัดเลือกไอเดียที่มี impact ต่อองค์กรสูงสุด และสามารถไปทำได้จริง และต่อยอดได้มากที่สุด

PTTGC เดินหน้าโครงการ GC Shark Tank Hackathon ปีที่ 2 เปิดโอกาสให้บุคลากรไม่จำกัดสายงานและตำแหน่งเสนอไอเดีย เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์กับองค์กรผ่าน Hackathon มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คงกระพัน อินทรแจ้ง Chief Executive Officer (CEO) กล่าวว่า "โครงการ GC Shark Tank ไม่ใช่โครงการที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนององค์กร หากแต่คือตัวของพนักงานเอง เพราะนอกเหนือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กร ทั้งในเรื่องของ Financial หรือ Non-Financial Impact แล้วนั้น การที่พนักงานของ GC จะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานแบบใหม่ เพิ่มสกิลใหม่ๆ ที่เหมาะสำหรับยุคดิจิทัล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้องค์กรของเราสามารถปรับตัว และยังคงสามารถเป็นผู้นำในสายธุรกิจของเราต่อไป"

สุพัฒนพงศ์ พันธ์มีเชาว์ Director to the Risk Management Committee กล่าวว่า "ประทับใจในผลงานและความร่วมมือของผู้จัดงานและผู้ร่วมกิจกรรมของ Shark Tank Hackathon ประทับใจที่โครงการนี้นำไปสู่ทิศทางของบริษัทที่จะมีส่วนที่เป็น digital technology ที่เข้มแข็งในประเทศไทย รู้สึกดีใจที่เห็นพนักงานผู้เข้าร่วมทั้ง 10 ทีมมีความเข้มแข็ง รู้ว่าจะต้องทำอะไร และอย่างไร เพื่อให้ตรงกับความต้องการของทุกๆ ด้านหรือ ทุกๆ stakeholder รวมทั้งมีการนำเรื่องของ 4 core behaviors มาใช้ในทุกมุม ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์หรือหลักปฎิบัติที่จะใช้ในการทำงานในทุกๆ ด้าน และเชื่อมั่นด้วยว่าในวันนี้ GC ของพวกเราทุกคนได้ก้าวมาถูกทางที่จะทำเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมกับทิศทางของบริษัทที่จะเดินไปข้างหน้า และเชื่อว่าพนักงานที่มาร่วมกิจกรรมในโครงการฯ นี้ จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ GC ของเราเดินไปสู่องค์ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต"

PTTGC เดินหน้าโครงการ GC Shark Tank Hackathon ปีที่ 2 เปิดโอกาสให้บุคลากรไม่จำกัดสายงานและตำแหน่งเสนอไอเดีย เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์กับองค์กรผ่าน Hackathon มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ฉัตรสุดา กาญจนรัตน์ Senior Vice President Transformation Excellence กล่าวว่า "กว่าจะมาถึง 10 ทีม ถือว่ามีความเข้มข้นทั้งเนื้อหาและแรงบันดาลใจ โดยทั้ง 10 ทีมมีการนำเสนอผลงานออกมาได้เป็นแบบแผน และชัดเจนมากๆ ซึ่งกรรมการตัดสินยากมาก เพราะเรื่องดิจิทัล เป็นเรื่องที่ต้องทำต่อไปในองค์กร เลิกล้มไม่ได้ จึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงานในองค์กรทำเรื่องดิจิทัลต่อไปอย่างต่อเนื่อง"

พิทักษ์ เหล่าแสงงาม Head of Digital Transformation กล่าวว่า "เป็นอีกปีหนึ่งที่ต้องหนักใจในการที่จะทำโครงการฯ นี้ และเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันทำ digital transformation และอยากให้ Shark Tank season 2 เป็นแรงบันดาล อยากให้ทุกคนมาร่วมพัฒนาองค์กรด้วยกัน ลองสำรวจดูว่าโอกาสของเรามีอยู่มากมายที่จะพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้ดิจิทัล"

PTTGC เดินหน้าโครงการ GC Shark Tank Hackathon ปีที่ 2 เปิดโอกาสให้บุคลากรไม่จำกัดสายงานและตำแหน่งเสนอไอเดีย เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์กับองค์กรผ่าน Hackathon มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

โครงการฯ นี้ ถือเป็นบทสรุปและการตอกย้ำว่า GC จะเป็นองค์กรที่จะนำพาเรื่อง Digital transformation เข้าสู่อุตสาหกรรมและธุรกิจปิโตรเคมิคอลส์ อย่างแท้จริง ตอกย้ำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ