ราชภัฏโคราช เปิดแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ภาคปกติ โครงการ NRRU Open House ปี 63

ข่าวทั่วไป 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 16:58 น. —ThaiPR.net

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ NRRU Open House ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ บริเวณหอประชุมใหม่ ที่มีความประสงค์จะแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เพื่อพิจารณาผู้มีคุณสมบัติตามสาขาวิชาที่กำหนด เข้ารับการสัมภาษณ์ในรอบแฟ้มสะสมผลงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ผู้มีความประสงค์จะแสดงความจำนง สามารถใช้สิทธิ์คูปองหลักสูตร แสดงความจำนงเลือกสาขาวิชา ที่ต้องการศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชา พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร (ผู้ใช้สิทธิ์คูปองหลักสูตรจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมคัดเลือกในรอบแฟ้มสะสมผลงาน) โดยสามารถแสดงความจำนง หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/entrance ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9132, 9133


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ