เรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand's 10th National Conference on Collective Action against Corruption และการประกาศรางวัล CAC Change Agent Award

ข่าวทั่วไป 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 17:15 น. —ThaiPR.net

เรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand's 10th National Conference on Collective Action against Corruption และการประกาศรางวัล CAC Change Agent Award

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จัดงาน Thailand's 10th National Conference on Collective Action against Corruption ในหัวข้อ Innovations in the Fight against Corruption พร้อมการประกาศรางวัล CAC Change Agent Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการชักชวนคู่ค้าและสร้างเครือข่ายคู่ค้าให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายไม่รับ ไม่จ่าย เพื่อลดปัญหาเรื่องการคอร์รัปชั่น อันนำไปสู่สังคมใสสะอาดในอนาคต ในโอกาสนี้ IOD ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน Thailand's 10th National Conference on Collective Action against Corruption และการประกาศรางวัล Change Agent Award ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ รีเจนซี่บอลรูม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท หากมีข้อมูลใดๆ สอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2955-1155 ต่อ 402 (คุณสาริณี) ทางสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณในการสนับสนุนมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ