CAC มอบรางวัล Change Agent Award แก่ 5 บริษัทที่ชักชวนคู่ค้าร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

ข่าวเศรษฐกิจ Monday October 21, 2019 13:52 —ThaiPR.net

CAC มอบรางวัล Change Agent Award แก่ 5 บริษัทที่ชักชวนคู่ค้าร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

กรุงเทพฯ--21 ต.ค.--สมาคมส่งเสริมสาถบันกรรมการบริษัไทย

นายพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) เปิดเผยว่า CAC ได้จัดพิธีมอบรางวัล Change Agent Awards เพื่อเชิดชู 5 บริษัทที่ชักชวนคู่ค้าให้มาเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกับ CAC
บริษัททั้ง 5 ที่ได้รับรางวัล Change Agent Awards ประกอบด้วย
1.บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
2.บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
5.บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นในงานสัมมนาประจำปีของ CAC ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ "Innovations in the Fight against Corruption" นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ 68 บริษัทที่ผ่านการรับรองระบบป้องกันการรับ-จ่ายสินบนตามเกณฑ์ของ CAC ซึ่งในจำนวนนี้มี 5 บริษัทที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (CAC SME Certification) ด้วย
CAC ตั้งรางวัล Change Agent Award ขึ้นมาเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC และได้ชักชวนคู่ค้าให้เข้ามาร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC หรือ CAC SME มากกว่า 10 บริษัทในระหว่างปีที่มีการมอบรางวัล และมีการให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่คู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการ CAC หรือ CAC SME
"รางวัล Change Agent Awards ของ CAC มอบให้กับห้าบริษัทที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งไม่เพียงแค่ดำเนินการจนผ่านการรับรองจาก CAC เท่านั้น แต่ยังพยายามทำให้ธุรกิจสะอาดโปร่งใสตลอดทั้ง supply chain ด้วย สำหรับบริษัทที่เพิ่งผ่านการรับรองจาก CAC เป็นครั้งแรกในวันนี้ ผมอยากสนับสนุนให้บริษัทดึงบริษัทในเครือ และคู่ค้า SME ให้เข้ามาร่วมด้วยเพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศของบริษัทที่ทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ปราศจากการจ่ายสินบน" นาย พนา กล่าว
ในปัจจุบัน มีบริษัทที่ได้เข้าประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกับ CAC แล้ว 953 บริษัท ซึ่งในจำนวนนี้มีบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC ว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับ-จ่ายสินบนครบตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดรวม 397 บริษัท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับ SME 15 บริษัท
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรในวันนี้ มีตัวแทนจาก 67 บริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการรับ-จ่ายสินบนครบถ้วนตามเกณฑ์ของ CAC ขึ้นรับใบประกาศนียบัตร ประกอบด้วย 4 บริษัทที่ผ่านการต่ออายุการรับรอง (Re-Certification) เป็นครั้งที่สอง, 33 บริษัทที่ต่ออายุการรับรองครั้งที่หนึ่ง, 26 บริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นครั้งแรก และ อีก 5 บริษัทที่ผ่านการรับรองในโครงการ CAC SME
CAC เป็นโครงการที่บริษัทเอกชนเข้าร่วมตามความสมัครใจ การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนของบริษัท ส่วนบริษัทที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC หมายถึงบริษัทที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC และได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ที่มีการสอบทานและลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ว่าบริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC กำหนด ดังนั้น การรับรองโดยโครงการ CAC เป็นการรับรองว่าบริษัทมีนโยบาย และระบบป้องกันคอร์รัปชันและการให้สินบน แต่ไม่ได้เป็นการรับรองพฤติกรรมของตัวบุคคลในบริษัทการรับรองของ CAC ทั้งในส่วนของบริษัทใหญ่ และ SME มีอายุสามปี บริษัทที่ผ่านการรับรองไปแล้วจะต้องดำเนินกระบวนการประเมินตนเองและยื่นขอรับรองใหม่ทุกสามปี
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ CAC และรายชื่อบริษัทที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ และผ่านการรับรองได้ที่ http://www.thai-cac.com


แท็ก thailand  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ