น้องใหม่จุฬาฯ 12 จัดเสวนาความท้าทายของผู้นำยุคใหม่จากไทยแลนด์ 2.0 สู่อาเซียน สู่อาเซียน 4.0 วันศุกร์ที่ 25 ต.ค.นี้

ข่าวทั่วไป 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 13:57 น. —ThaiPR.net

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช แชง ประธานคณะกรรมการจัดงานเสวนาวิชาการ น้องใหม่จุฬาฯ ปี 12 แถลงว่า กลุ่มนิสิตที่เข้าเรียนที่จุฬา"Leadership for Innovation, Performance & Impact From Thailand 2.0 to ASEAN 4.0 ความท้าทายของผู้นำยุคใหม่:จากประเทศไทย 2.0 สู่อาเซียน4.0" ลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 12 และครบรอบ 50 ปีในปีนี้ ได้ร่วมจัดกิจกรรมตลอดปี 2562 และกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสังคม และเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยจะจัดเสวนาหัวข้อ "Leadership for Innovation, Performance & Impact From Thailand 2.0 to ASEAN 4.0 ความท้าทายของผู้นำยุคใหม่:จากประเทศไทย 2.0 สู่อาเซียน4.0"

น้องใหม่จุฬาฯ 12 จัดเสวนาความท้าทายของผู้นำยุคใหม่จากไทยแลนด์ 2.0 สู่อาเซียน สู่อาเซียน 4.0 วันศุกร์ที่ 25 ต.ค.นี้

ผู้ร่วมงานจะได้ฟังปาฐกถาพิเศษ Wise Leadership โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ปาฐกถาพิเศษ "ASEAN: โอกาสและความท้าทาย" โดยดร.สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน พร้อมด้วยการเสวนาโดย CEO และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ และภาคเอกชนซึ่งเป็นนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่นเข้าปี2512 ที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และกุญแจสู่ความสำเร็จในฐานะผู้นำองค์กร และการปรับตัวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 4.0 ซึ่งเชื่อว่าผู้ร่วมงานจะได้รับฟังแนวคิดดีๆ จากองค์ปาฐกแน่นอน

เสวนาครั้งนี้จัดที่ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 60 ปีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 ถึง 16.30 น.

ขอเชิญน้องใหม่จุฬาฯ 12 ตลอดจนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้สนใจลงทะเบียนฟรี โดยสแกน QR Code หรือกดลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1QRNGpuF4CHfl6rLvSIY5kPqWo_gb62sAy-AUdy94Uc8/edit ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้จะมีการแจก DVD งานCU Freshy 12 เมื่อวันที่ 16. มิ.ย.ที่ศาลาพระเกี้ยว มาแจกน้องใหม่จุฬาฯ 12 ที่ลงทะเบียนร่วมงานด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อาจารย์จิณดา เตชะวณิช แซง โทร 081- 803-2207


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ