INTERNATIONAL DESIGN CAMP ค่ายเตรียมความพร้อมเรียนต่อสถาปัตย์ฯและการออกแบบ SoA+D, KMUTT

ข่าวทั่วไป 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 17:08 น. —ThaiPR.net

SoA+D ชวนน้อง ม.ปลาย มาค้นหาตัวตนและเตรียมความพร้อมในค่าย International Design Camp โดยจำลองบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริง ซึ่งน้องๆจะได้ลงมือปฏิบัติจริง สอนโดยพี่ๆ บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาร่วมค้นหาตัวตน มาจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักคณะนี้ให้มากขึ้น...แล้วเจอกันนะคะ ค่ายนี้จัดขึ้นเมื่อไหร่/จัดขึ้นที่ไหน 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ค่ายนี้เหมาะสำหรับใคร น้องๆ ม.4 – ม.6 หรือ Grade 10 – Grade 12 ที่สนใจอยากเรียนต่อด้านสถาปัตย์ฯและการออกแบบ ค่าใช้จ่าย: For INTERNATIONAL STUDENT: Price 350 USD : Includes : Accommodation / Materials / Airport pick up – sending / Lunch **THAI STUDENT PRICE: 9,000 BAHT without Accommodation

INTERNATIONAL DESIGN CAMP ค่ายเตรียมความพร้อมเรียนต่อสถาปัตย์ฯและการออกแบบ SoA+D, KMUTT

6 วันเต็มอิ่ม!! ที่น้องๆจะได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทำกิจกรรมสนุกๆไปด้วยกัน

11,000 BAHT with Accommodation

ค่ายนี้ดีอย่างไร น้องๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง....

ในค่ายนี้ น้องๆจะได้พบกับการแนะแนวความรู้ อยากเรียนต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (หลักสูตรอินเตอร์) ต้องเตรียมตัวอย่างไร โดยพี่ๆ บัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (SoA+D) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่พร้อมจะมาให้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานกันอย่างเต็มอิ่มแน่นอน ทั้งเนื้อหาวิชาการ เทคนิคฝึกฝนทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆ ในการเรียนในอนาคต นอกจากนี้ น้องๆ ยังจะได้ลงมือปฏิบัติชิ้นงานจริง และได้ออกไป Field trip ค้นหาไอเดียและแรงบันดาลใจอีกด้วย

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 23 ตุลาคม 2562

https://soad.kmutt.ac.th/register-international-design-camp/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสอบถามข้อมูลได้ที่:

https://soad.kmutt.ac.th/international-design-camp/

Phone : +66 (0) 2470-7887-8

E-mail : arc.off@kmutt.ac.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ