ราชภัฏโคราชรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาการ

ข่าวทั่วไป 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 15:35 น. —ThaiPR.net

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง ตำแหน่งเลขที่ 132 และตำแหน่งเลขที่ 213 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ ศึกษารายละเอียดการรับโอนข้าราชการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrru.ac.th โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน วงเล็บมุมซองว่า "สมัครโอน" ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ 2. สมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล อาคาร 9 ชั้น 5 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9521


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ