ก.ท่องเที่ยวฯ เปิดตัวรายงาน “ภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวรายไตรมาส ฉบับที่ 1/2562”

ข่าวท่องเที่ยว Friday October 25, 2019 15:00 —ThaiPR.net

ก.ท่องเที่ยวฯ เปิดตัวรายงาน “ภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวรายไตรมาส ฉบับที่ 1/2562”

กรุงเทพฯ--25 ต.ค.--กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส ฉบับที่ 1/2562
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการจัดทำรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวโลก สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2562 และจัดทำบทความประเด็นพิเศษด้านการท่องเที่ยวในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวกับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย นอกจากนี้ มีการเสวนาร่วมในประเด็นพิเศษจากรายงานฉบับนี้ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. พชร โคตะ ผกก. ฝอ.3 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดร. ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเสวนา เปิดมุมมองและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อด้านการท่องเที่ยวของไทย
นายอนันต์ กล่าวว่า รายงานฉบับนี้ ถือเป็นรายงานเชิงวิชาการที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกระทรวงฯ ได้ดำเนินการตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง รายงานฉบับนี้มีการวิเคราะห์เชิงวิชาการที่เป็นประเด็นสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยง.และเปิดคอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการมอบนโยบายด้านความปลอดภัยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน ตามที่ท่านได้ประกาศไว้ว่า "วันนี้เราคนไทยต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุด และสิ่งที่จะทำให้เขามั่นใจที่สุด คือ เขาต้องรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านเรา" รวมทั้งสัมภาษณ์พิเศษนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะมีประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการการศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีกำหนดการจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ