กว่า 800 ชีวิตเฟรชชี่ ว.การท่องเที่ยวฯ ม.ศรีปทุม เรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการและการบิน

ข่าวทั่วไป 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 15:08 น. —ThaiPR.net

กว่า 800 ชีวิตเฟรชชี่ ว.การท่องเที่ยวฯ ม.ศรีปทุม เรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการและการบิน

ม.ศรีปทุม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ น้องใหม่ 4 สาขาวิชา ว.การท่องเที่ยวฯ 800 กว่าชีวิต เรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล รร.โนโวเทลสุวรรณภูมิ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจการบิน,สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์,สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ และสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ จำนวนกว่า 800 คน เข้าเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการเรียนรู้วิธีการรับประทานอาหารแบบสากล กับโรงแรมดังระดับ 6 ดาว ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ

กว่า 800 ชีวิตเฟรชชี่ ว.การท่องเที่ยวฯ ม.ศรีปทุม เรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการและการบิน

นอกจากนี้ยังได้เข้าศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับท่านอากาศยานที่สำคัญของประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาอัตลักษณ์เพื่องานบริการ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทั้งวิชาการ วิชาชีพ และประสบการณ์จริง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ