"ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. บูทิค คอร์ปอเรชั่น เริ่มซื้อขาย 14 พ.ย. นี้"

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 13, 2019 16:37 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. บูทิค คอร์ปอเรชั่น ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในรูปแบบ Build-Operate-Sell พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 14 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,450 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BC" นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. บูทิค คอร์ปอเรชั่น เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BC" ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
BC ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในรูปแบบสร้าง-ดำเนินงาน-ขาย (Build-Operate-Sell : BOS) ประเภทโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า เช่น ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานให้เช่า บนทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ เช่น ย่านสุขุมวิท และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ ที่ผ่านมา BC ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยสะท้อนจากโครงการรูปแบบ BOS ที่จำหน่ายออกไปแล้ว จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 3,525 ล้านบาท ปัจจุบันมีโครงการที่เปิดดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ นอกจากนี้ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา จำนวน 8 โครงการ รวมถึง BC ยังให้บริการด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย
BC มีทุนชำระแล้ว 507 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 340 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 167 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยเสนอขายในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562 ในราคาหุ้นละ 2.86 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 477.62 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,450.02 ล้านบาท ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) ที่ 2.47 เท่า โดยคำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 585.61 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จำนวน 507 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 1.16 บาทต่อหุ้น โดยมีบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บูทิค คอร์ปอเรชั่น (BC) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก คือการสร้างโอกาสในการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ร่วมลงทุน ทำให้ BC สามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการนำเงินกำไรที่ได้รับจากการขายโครงการไปลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพใหม่ๆ ในอนาคต โดยทุกโครงการของ BC ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ทีมงานด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์สูง ทำให้บริษัทเชื่อว่าผลงานจะเป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ ชำระคืนหนี้ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ BC มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักหลัง IPO คือ ครอบครัวนายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ถือหุ้น 67.1% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 25% ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย
รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.boutiquecorporation.com และ www.set.or.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ